Gönderen Konu: 2015 Kamp devreleri, ücretleri, başvuru ve uyulacak diğer hususlar yayımlandı  (Okunma sayısı 30588 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Demirkanat / Kürşad YAVUZ

  • Administrator
  • Site Özel Üyesi
  • *****
  • İleti: 2711

A- EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNE BAŞVURU ESASLARI
 
1) Çalışan personel (memur-sözleşmeli-işçi) Tesislere “TCDD EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNE BAŞVURU FORMU”nu (EK-1) bir nüsha ve eksiksiz olarak doldurmak ve çalıştığı işyerine vermek suretiyle yapacaktır. İşyerleri, başvuru formundaki tüm bilgileri titizlikle kontrol ederek onaylayacaktır.

2-) Daire Başkanlıkları ve doğrudan Daire Başkanlığına bağlı teşkil müdürlüklerinde çalışanların başvuru formları, ilgili Daire Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilecektir.
 
3-) Bölge, Liman ve Fabrika müdürlüklerinde çalışanların başvuruları; tesis ve devrelere göre, memur ve işçi için ayrı ayrı tasnif edilerek, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilecektir.

4-) Başvurular, en geç 03.04.2015 tarihine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

5-) Başvuru yapanlar, tesise en fazla 5 kişi (7 yaş dahil 7 yaşın üzeri) katılabileceklerdir.        5 kişinin üzerindeki başvurular dikkate alınmayacaktır.

6-) Başvurular, puan durumu da dikkate alınarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve tesislere katılmaya hak kazanan personel, işyerlerine liste halinde (EK 2) bildirilecektir. Ayrıca internet sitesinde (www.tcdd.gov.tr) yayınlanacaktır.

7-) Tesislere katılmaya hak kazanan personel TCDD veznelerinden herhangi birine 04.05.2015 ile 15.05.2015 tarihleri arasında ön tahsis ücreti olarak 250,00 TL yatıracak ve makbuzun bir suretini tesis müdürlüğüne teslim etmek üzere yanında bulunduracaktır. Belirtilen tarihe kadar ön tahsis ücretini ödemeyenlerin tahsis işlemi iptal edilecektir.

8-) Tahsis yapıldığı halde, tesis yönetimine bilgi verilmeden devre başlangıcından itibaren 24 saat içinde tesise katılmayanların tahsisleri iptal edilecektir. Boş olan kabinlere Bölge Müdürlüğünce tahsis yapılacak ve kalınan gün sayısı üzerinden ücret alınacaktır. Bu şekilde tahsis yapılanlar (EK 2) formuna işlenecektir.

9-) Yeterli başvuru olmayan devreler dışında;  bir kişiye iki devre veya bir devrede iki kabin tahsis edilemeyeceği gibi, bir kişi aynı sezonda birden fazla tesise katılamayacaktır. Bölge Müdürlüğünce yapılacak tahsislerde bu husus göz önünde bulundurulacaktır.

10-) Her devre sonunda; tesise katılanların listesi (EK-3) eksiksiz ve tereddüte yer vermeyecek şekilde (adına tahsis yapılan ve beraberinde katılanların hangi kurumda olursa olsun işyerleri, işyeri sicil numaraları, yakınlık derecesi, tahsil edilen günlük ücret, çocukların yaşları vb.) düzenlenecektir. Ayrıca her devrenin sonunda gelir-gider tablosu düzenlenerek Tesis Müdürünün onayından sonra İnsan Kaynakları Dairesine gönderilmek üzere, Bölge Müdürlüğüne gönderilecektir.

Tesiste görev alan personelin tesisten yararlanan ailesi ile ilgili bilgiler ve tahsil edilen ücretler de aynı şekilde (EK-3) listelerde eksiksiz olarak belirtilecektir.

11-) Çalışan eşlerden yalnız birisi tesislere katılmak için başvuru yapabilecektir. Eşlerin ikisi birden ayrı ayrı başvuru yaptıkları takdirde, tahsis yapılsa dahi iptal edileceği gibi haklarında idari işlem yapılacaktır.

12-) Emekli personel başvurularını sadece özel devreler için 03.04.2015 tarihine kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapacaktır.
 
Kamp tahsisi yapılan emekli personel, en geç 08.05.2015 tarihine kadar 250,00 TL ön tahsis ücretini TCDD veznelerinden birine yatırarak makbuzun bir nüshasını İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderecektir. Diğer nüshasını tesiste göstermek üzere yanında bulunduracaktır.
 
 
 
B- ÜCRETLER VE MALİ HÜKÜMLER:
 
1-) TCDD personeli ve emeklilerinin eşleri ile üstsoy ve altsoylarına (çocuk, gelin, damat, torun, anne ve baba), TCDD personeli için belirlenen ücret uygulanır.

2-) Verilen kontenjanlar dahilinde yasama görevi devam eden veya sona ermiş Milletvekilleri, TBMM çalışanları, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Teşkilatı sivil personeli, Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı merkez teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı personeli ile eğitim ve dinlenme tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının personeli bu durumu belgelemeleri halinde, Başbakanlığın (2008/5) Genelgesine uyarınca, TCDD personeline uygulanan ücret üzerinden tesislerden yararlanır.

3-) 2. madde dışında kalan diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, Maliye Bakanlığının 15 Ocak 2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ gereğince TCDD personeline uygulanan ücretin % 25 fazlası uygulanır.

4-) 1, 2 ve 3 üncü sırada sayılanlar dışında tesislerden yararlandırılanlara da TCDD personeli için belirlenen tarifenin % 50 fazlası uygulanır.

5-) Tahsis yapılanların ön tahsis ücreti olarak yatırdığı 250,00 TL, toplam kamp ücretinden düşüldükten sonra, kalan tahsis ücreti tesiste peşin olarak alınacaktır.

6-) Diyet ve benzeri sağlık raporu bulunanlar dâhil, tesislerden yararlananlardan yemek ve işletme ücreti tam olarak alınacaktır.

7-) 1 Şubat 2012 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır.
1 Şubat 2009 ile 1 Şubat 2012 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.

8-) Tahsis yapıldığı halde bu isteğinden vazgeçenlere; katılacakları devrenin başlama tarihinden en az beş iş günü (postadaki gecikme dikkate alınmayacaktır) öncesine kadar, bu isteklerini yazılı olarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirmeleri halinde, ön tahsis ücretleri kesintisiz olarak geri verilir. Ölüm, hastalık, kaza, doğal afet ve görevlendirme v.b. gibi zorunlu nedenler dışında; bu süreden sonra bildirimde bulunanlardan, bildirimde bulunması geren son gün ile dilekçe tarihine kadar geçen her gün için % 5 i oranında kesinti yapılarak ön tahsis ücreti geri verilir.
Yukarıda belirtilen mazeretlerin dışında, devre başlangıç tarihinden önceki son işgünü mesai bitiminden sonra tesise katılmaktan vazgeçme bildiriminde bulunulması halinde ise ön tahsis ücreti iade edilmeyerek gelir kaydedilir.
Adına tahsis yapılan personelin görevlendirilmesi halinde, başvuru formunda belirttiği kişiler tesislerden yararlandırılır.

9-) Mazereti nedeniyle tesise geç katılan veya erken ayrılanların iaşe ve işletme masrafları tam olarak tahsil edilir. Hiçbir şekilde

Tesis Müdürlüğünce ücret iadesi yapılmaz.
Kalınmayan günlere ait peşin olarak tahsil edilen ücretin geri verilmesi için, Tesis Müdürlüğünden alınacak yazı (kişi sayısı, ayrıldığı gün ve saati içeren), fatura ve mazereti belirtir belgenin eklendiği dilekçe ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunacaktır. Mazeretin geçerli bulunması halinde, kalınmayan günlere ait ücretin geri verilmesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sağlanacaktır.

10-) Bir kişiye kabin tahsis edilmeyecektir. Yer durumunun uygun olması nedeniyle tahsis yapılması halinde, tek kişi kalanlardan kesinlikle iki kişilik ücret alınacaktır.

11-) Tesise katılanların kesinlikle kimlik kontrolü yapılacak ve yukarıdaki esaslar dahilinde eksiksiz ücret tahsil edilecektir. Diğer Kurum ve Kuruluşlarda çalışanların işyeri kimliklerine göre işlem yapılacaktır. Diğer kurum personeli veya emeklisi ve bunların altsoy veya üstsoyu olduklarını belgelemeyenden zamlı ücret alınacaktır. Eksik ücret tahsil edilmesinden Muhasebe Memuru ve Tesis Müdürü birlikte sorumlu tutulacaktır.

12-) Tesislerde Yemek durumunun uygun olması halinde; tesislerden günü birlik yararlananlardan TCDD çalışanı olup olmadığına bakılmaksızın; kahvaltı için 10,00 TL öğle ve akşam yemekleri için ayrı ayrı 15,00 TL makbuz karşılığı ücret alınacaktır.
 
13-) Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisi ile Akçay Tesisinin yüzme havuzundan günü birlik yararlananların; TCDD ve diğer kamu personeli ve emeklileri ile bunların alt ve üst soylarından 10,00 TL, bunların dışında kalanlardan 15,00 TL, Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisinden günü birlik yararlananların; TCDD ve diğer kamu personeli ve emeklileri ile bunların alt ve üst soylarından 7,5 TL, bunların dışında kalanlardan 10,00 TL makbuz karşılığında ücret alınacaktır.

14-) Daha önce TCDD ve diğer kamu personeli ve emeklileri ile bunların alt ve üst soylarına verilen mevsimlik giriş kartları, bundan sonra aylık olarak 150,00 TL, bunların dışında kalanlardan aylık olarak 200,00 TL ücret alınacaktır.

15-) Tesise günü birlik gelenlerden tesis otoparkını kullananlardan, giriş ücretinin dışında 5,00 TL makbuzu karşılığında otopark ücreti alınacaktır.

16-) Tesislerde demirbaş ve amortismanlı mal mevcutlarında olduğu gibi kapı giriş fişi, otopark fişi, yemek fişi v.s. olarak kullanılacak olan sayfaları teselsül eden numaralı “Tahsil Makbuzu”  sayılacak ve bir tutanakla teslim alınacaktır.

17-) Talep olması halinde tesislerin devre boşluklarına rastlayan Cumartesi günleri havuz başı ve yemekhaneler; özel toplantı, düğün ve nişan için kiraya verilebilecektir. Salon kirası olarak 3.000,00 TL alınacaktır. Kuru pasta, yaş pasta ve meşrubat istenmesi halinde kişi başına ayrıca 10,00 TL ve yemekli organizasyonlarda; ana yemeğin beyaz et olması halinde kişi başı 40,00 TL, kırmızı et olması halinde ise kişi başına 50,00 TL ücret alınacaktır. Video ve fotoğraf çekimi ile orkestra ve sanatçı istekli tarafından temin edilecektir. 
           
C- YÖNETİM-İŞLETME VE TAHSİSLER:

            1-) Akçay, Urla ve Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin yaz sezonunda açılacak devrelerinin belirlenmesi ve kabin tahsisleri ile ilgili işlemler İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. Katılımcı listeleri, devre başlangıcından önce 3.ve 6.Bölge Müdürlükleri ile Tesis Müdürlüklerine bildirilir.
 
            2-) Adına tahsis yapılanlar hakkını kesinlikle bir başkasına devredemez. Herhangi bir nedenle tesise katılamayacak olanların yerine, yedek listedeki personel arasından İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tahsis yapılır.
 
            3-) Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde çalıştırılan işçi statüsündeki personelin, Toplu İş Sözleşmesi gereği kendisine ödenen iaşe bedeli, görevli oldukları süre içerisinde ödenmez. Toplu İş Sözleşmesine göre işçilere ödenmesi gereken iaşe bedelleri, tesisin bulunduğu Bölge Müdürlüğünün “Sosyal Tesisler Hesabı”na aktarılır. 
 
            4-) Tesis Müdürü, Muhasebe Memuru, Demirbaş Memuru, İaşe Memuru ve Doktor veya Sağlık Memuru, Aşçıbaşı veya Aşçıbaşı görevini yürüten Aşçı ve Büfeciye tesisin durumuna göre birer ücretsiz kabin tahsis edilebilir. Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde görevli personel ile birlikte tesiste konaklama yapan personel eşleri ile 01.02.2012 tarihinden sonra doğan çocuklarından yemek ücreti alınmayacaktır. 01.02.2012 tarihinden önce doğan ve evlenmemiş çocuklarından ise 2015 yılı için günlük 5 TL yemek ücreti alınacaktır. Bunların dışında kalan personel ile birlikte aynı kabinde konaklama yapanlardan yemek ücreti tam olarak alınacaktır
 
           Diğer personelden evine günü birlik gidilemeyecek durumda olanlara birer yatak tahsis edilebilir. Aile fertlerinin tesislerden yararlandırılması halinde iaşe ve işletme ücreti tam olarak tahsil edilir.
 
            5-) Tesise misafir olarak katılanlara, aynı konumdaki ve tesiste adına tahsis yapılanların ücret ve işlemleri uygulanır.
 
            D- GENEL KURALLAR:

            1-) Bu emirde belirtilmeyen hususlarda; Maliye Bakanlığı tarafından her yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği ve TCDD Personel Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.
 
            2-) TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü; tesis müdürünü ve tesisin bulunduğu Bölge Müdürlüğü dışındaki işyerlerinden yapılacak diğer personeli görevlendirmek, tesislerin faaliyet zamanlarını düzenlemek, tesislerden yararlanacakları, ücretleri ve tahsil şeklini belirlemek, kabin tahsislerini yapmakla görevli ve yetkilidir.
 
            3-) Tesisin bulunduğu yerdeki Bölge Müdürlüğü, tesislerin bakım ve onarımını yaparak hizmete hazır hale getirmek, tesislerde Bölge içinden görevlendirilecek personeli belirlemek, tesisleri işletmek ile görevli ve yetkilidir.
 
            4-) Devreler belirlenen tarihlerde sabah kahvaltısı ile başlar, akşam yemeği ile biter. Tesislerde devre boşluklarında tamir, bakım ve temizlik yapılması için devre başlangıcından önceki gün saat 14.00’den önce ve bitimini takip eden gün saat 09.00’dan sonra kesinlikle kalınamaz. Kahvaltı ve yemek verilemez.
 
            5-) Bulaşıcı hastalığı bulunanlar kesinlikle tesislere alınmaz. Bu durumun tespiti ve kontrolü gerekirse Tesis Yönetimi tarafından Tesis Doktoru’na yaptırılacaktır.
 
            6-) Tesise evcil hayvan getirilemez.


Müracat Formunu  bu adresten indirebilirsiniz:http://kurumsal.tcdd.gov.tr/upload/Files/ContentFiles/2011%20Kurumsal/personeleduyuru/2015kamp.zip

 
http://twitter.com/demiryolcuyuz

Türk milleti!

Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

Ne mutlu Türküm diyene!

Ankara, 29 Ekim 1933

Mustafa Kemal ATATÜRK

Adk System AdvertisingPaylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter