Gönderen Konu: ÇALIŞANLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ETKİLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER  (Okunma sayısı 6709 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı semendiferci

  • Üye
  • **
  • İleti: 37


Gürültü
- Önemli bir çevre sağlığı problemi
- insan sağlığı üzerine olumsuz etkili
- Kisisel ve toplumsal yasam kalitesini
bozan bir gösterge

Gürültü diğer çevre kirliliği
faktörlerine benzemez
çünkü
- Diğer kirleticiler gibi
görünmez
- Kokmaz
- Kalıntısı yok
- Toprağı ve suyu kirletmez
- Diğer kirleticiler gibi
birikmez
- Etkileri küçük adımlarla
ve sinsice
• Bu yönüyle insan
konforunu bozan
• insan sağlığını
olumsuz etkileyen
• Gelecek nesilleri de
tehdit eden
• Gelisen ülkeler
• Artan nüfus
• ilerleyen teknoloji
• Gürültünün en önemli
nedenidir

• Gürültü nedir ?
- Belirgin bir yapısı
olmayan, içerdiği öğelerle
kisiyi bedensel ve
psikolojik olarak
etkileyebilen ses
düzensizliği
- istenmeyen ve
hoslanılmayan sesleri
tanımlamak için de
kullanılan genel bir
tanımlamadır

• Ses Nedir ?
- Titresim yapan bir kaynak
- Hava basıncına bağlı
dalgalanmalar
- Dnsanda isitme
duygusuna neden olma
• Sesin iki temel
karakteristiği
- Frekans
- Siddet

Sesin Özellikleri:
1. Ses Frekansı(Hertz)
2. Ses Yoğunluğu(W/m2)
3. Sesin Siddeti(dBA)
4. Vibrasyon
5. Ses Gücü(W)
6. Ses Rengi( Timbre)Tablo-1 Çevredeki Gürültü Kaynaklarının Siddeti
Kulağı ağrıtacak kadar Jet uçağı sesi, roket sesi
yüksek
120-140
Motosiklet, traktör sesi,
gök gürültüsü, diskotek
gürültüsü, uçak sesi
Rahatsızlık verecek kadar
yüksek
100-119
85-99 Oldukça yüksek Kamyon sesi, tren düdüğü
Çocuk sesi, otomobil sesi,
elektrikli süpürge sesi
60-84 Yüksek
Normal konusma, radyo
sesi
40-59 Oldukça sessiz
30-39 Sessiz Ev içindeki ses, saat sesi
20-29 Çok sessiz Yavas konusma
10 Ancak isitilebilir Solunum sesi
0 isitme esiği -

Gürültü Tipleri
A. Frekans Bandına Göre
1. Sürekli bant gürültüsü-
Makine
2. Sürekli dar bant
gürültüsü-Dönen testere
B. Zamana bağımlılık
1. Kararlı gürültü
2. Kararsız gürültü
3. Dalgalı gürültü
4. Kesikli gürültü – Trafik

Gürültünün Sağlık
Üzerine Etkileri
- 1980’lerde Avrupa
nüfusunun›% 15
- 1990’da Avrupa
nüfusunun› % 26’sı 24
saat boyunca 60 dBA
üzerinde gürültüye maruz
- 2000’de bu nüfusun %
65’i 60 dBA üzerinde
gürültüye maruz ve ciddi
sıkıntı, iletisim bozukluğu,
uyku bozukluğu

Dünya Sağlık
Örgütü’ne göre
- 50 dBA gürültü ›
orta derecede
- 55 dBA gürültü ›
ciddi derecede sağlık
problemleri

Gürültünün Dnsan
Sağlığı Üzerine
Etkileri
1. Fiziksel Etkileri
2. Fizyolojik Etkileri
3. Psikolojik Etkileri
4. Performans Üzerine
Etkileri

1.FiZiKSEL (iSiTME ÜZERiNE) ETKiLERi
• isitme kaybı:
-85 dBA gürültüye › uzun süre
-140 dBA gürültüye › kısa süre maruz kalma
• Nüfusun en duyarlı %10’luk kesiminde 85 dBA üzerinde
isitme kaybı hızla artar
• Avrupa’da hemen her ülke nüfusunun % 1.4’ü, günün 24
saati 75 dBA üzerinde trafik gürültüsüne maruz kalmakta
• Ototoksik ilaçlar, kimyasal maddeler, vibrasyon, vardiyalı
çalısma gürültü ile beraber olduğunda isitme
bozukluğunda artma

Gürültünün isitme Duyusu Üzerindeki Olumsuz
Etkileri iki Bölüme Ayrılır
A.Geçici Kayıp: Geçici isitme esiği kayması veya
duyma yorulması olarak da tariflenir.
B. Kalıcı Kayıp: Etkilenim çok fazla ise ve isitme
sistemi eski özelliklerine dönemiyorsa
- Yüksek siddetteki gürültü uzun süre devam
ediyorsa
- Bomba patlaması gibi tek ve siddetli bir olayın
etkisi ile akustik travma yaratması

Gürültüye Bağlı isitme Kaybını Arttıran Etmenler
a.Yas
b.Duyarlılık
c.Vasküler Etkiler
d.Vitamin, Mineral, Hormonlar
e.ilaçlar ve Kimyasallar
f.Sigara
g.Vibrasyon
h.Gürültünün Niteliği

2.FiZYOLOJiK
ETKiLER
- Kan basıncında artıs
- Stres hormonlarında
artıs
- Kan lipitlerinde artıs
- Kalp hızında artıs
- Elektrolit bozuklukları

- Vazopressin, epinefrin,ACTH’da artıs
- Lökosit sayısında azalma ile beraber,
genel vücut direncinde düsme
- Hamilelik döneminde gürültüye maruz
kalanlarda ölü doğumlarda artıs
- Erkeklerde canlı sperm sayısını azaltarak,
üreme sağlığına olumsuz etkili
- EEG dalgalarında patolojik değisiklikler

Tablo-2 Ses Siddetinin Fizyolojik Etkileri
iSiTME ESiĞi dBA FiZYOLOJiK CEVAP

RAHAT iSiTME

0
10

RAHATSIZLIK

20
30
40
50
60
70

GEÇiCi iSiTME KAYBI
80
90

AĞRI ESiĞi

100
110
120
130

HIZLI HASAR
140
150


3.PSiKOLOJiK ETKiLER
- Kaygı
- Depresyon
- Aktiflik
- Pasiflik
- Saldırganlık
- Grup Etkilesiminde Bozukluklar
- Yardımlasmada isteksizlik
- Sinir Bozukluğu
- Korku
- Rahatsızlık
- Bas dönmesi
- Tedirginlik
- Yorgunluk
- Zihinsel Fonksiyonlarda Bozulma

4.PERFORMANS ÜZERDNE
ETKiLERi
- Erken çocuklukta,
okumada gecikme,
motivasyonda azalma
- Doğrudan etkiler(iletisim
bzk.,konsantrasyon bzk.)
- Dolaylı etkiler
( verimlilikte azalma,
sinirlilik, stres)
- Uykusuzluk

UYKUSUZLUK
Vazokonstrüksiyon › nabız ve kan
basıncında artıs › stres hormonları
salgılanması › solunum değisiklikleri ve
kalpte ritim bozuklukları › uyku
kalitesinde azalma
- Yorgunluk
- Ertesi gün performansta azalma
- Uyku ilacı ve sakinlestirici alımında artma

GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI
1.Yapı içi Gürültüler
2. Yapı Dısı Gürültüler

1. YAPI iÇi
GÜRÜLTÜLER
- Mekanik
- Elektronik
- Yasam Etkinlikleri

2. YAPI DISI
GÜRÜLTÜLER
a.Endüstri Gürültüleri
b. Santiye Gürültüleri
c. Ulasım Gürültüleri
- Karayolu
- Demiryolu
- Havaalanı
d. Rekreasyon
Gürültüleri
- Çocuk Bahçesi
- Spor Alanları
- Deniz Kenarları
e.Ticari Amaçlı
Gürültüler
- Açık Hava Sineması
- Eğlence Yerleri
- Sesli Reklamlar
- Sesli Satıcılar


Tablo-3 Dıs Çevre Gürültüsü ile Konut Bölgelerinde Öngörülen Gürültü
Kriterleri
Gürültü Kaynağı Gündüz (dBA) Gece(dBA)
Demiryolu Gürültüsü 65 55
Havaalanı Gürültüleri 70 60
-Darbe Gürültüleri 100 -
-Yol Yapımı 75 -
-Bina Yapımı 70 -
Santiye Gürültüleri
-Ani 70 60
Endüstri Gürültüsü
-Sürekli 65 55


C. Ulasım Gürültüleri
a. Uçak ve Havaalanı

Gürültüsü

b. Demiryolu Gürültüsü
- Demiryolları yerlesim bölgelerinin içinden
geçmemeli

Tablo-8 izmit’te Demiryolu Ulasım Gürültüsü Ölçümleri

Yükseklik Ses Düzeyi(dBA) Tren Cinsi

Zemin Kat 96 Marsandiz

1.Kat
108 Boğaziçi Ekspresi
89 Toros Ekspresi
92 Güney Ekspresi
96 Kars Ekspresi
98 Marsandiz
96 Boğaziçi Ekspresi

3.Kat
78 Toros Ekspresi
96 Boğaziçi Ekspresi

5.Kat
108 Mavi Tren
86 Toros Ekspresi
dBA olarak ölçülmüştür

GÜRÜLTÜ STANDARTLARI
- Ülkeden ülkeye değisir
- Birçok ülkede maksimum
gürültü düzeyi 85 veya 90
dBA
- 85 dBA değerinde bir
sesin günde 8 saat
etkilemesi isitme hasarı
- Kabul edilebilir gürültü
seviyesi kisinin sessiz bir
ortamda 1.5 metreden
günlük konusmaları
anlamakta güçlük çektiği
nokta

A.Gürültü Düzeyi ile Etkilenim
Zamanı Arasındaki Dliski
- Esdeğer Gürültü Seviyesi ( Leq) : Verilmis
bir süre içinde süreklilik gösteren ses
enerjisinin ortalama değerini veren dBA
biriminde bir gürültü ölçeğidir.
Leq: 10 log 1/ n 10, dBA
- SEL (Sound Exposure Level): Maruz
kalınan ses düzeyidir.
Leq(8 h): SEL- 44.6 dBA

B.Gürültü Düzeyi ile Gürültü
Kaynağına Uzaklık Arasındaki Dliski
Sesin yoğunluğu, sesin kaynağına olan
uzaklığın karesiyle ters orantılı

Tablo-11 Değisik Tasıtlarda İzin Verilen Üst Gürültü Düzeyleri
Elektrikli Tren 80
Lokomotif 85
Kamyon 85
Otobüs 85
Otomobil 75
Tasıt Türü Üst Gürültü Seviyesi(dBA)

A.İsitme Sağlığı
Kriterleri
Endüstriye ait
isyerlerinde gürültüye
maruz kalma süresi

Tablo-12 İsyerlerinde Gürültü Düzeylerine Bağlı Olarak Etkilenme
Düzeyleri
Süre(saat)0.16 Gürültüye Maruz Kalınan Maksimum Gürültü Seviyesi(dBA) 115
Süre(saat)0.25 Gürültüye Maruz Kalınan Maksimum Gürültü Seviyesi(dBA) 110
Süre(saat)0.5  Gürültüye Maruz Kalınan Maksimum Gürültü Seviyesi(dBA) 105
Süre(saat)1.0  Gürültüye Maruz Kalınan Maksimum Gürültü Seviyesi(dBA) 100
Süre(saat)2.0  Gürültüye Maruz Kalınan Maksimum Gürültü Seviyesi(dBA) 95
Süre(saat)4.0  Gürültüye Maruz Kalınan Maksimum Gürültü Seviyesi(dBA) 90
Süre(saat)7.5  Gürültüye Maruz Kalınan Maksimum Gürültü Seviyesi(dBA) 80


GÜRÜLTÜ
ÖLÇÜLMESİ
1. Gürültü Seviyesi
Ölçüm Cihazları

2. Gürültü Dozimetresi ile yapılır


Gürültüyü Azaltmak için Alınacak Baslıca Tedbirler:

• Havaalanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerlesim
bölgelerinden uzak yerlere kurulması
• Motorlu tasıtların gereksiz korna çalımının önlenmesi
• Açık alanlarda elektronik olarak sesi yükselten müzik
aletlerinin çevreyi rahatsız etmeyecek sekilde
düzenlenmesi
• isyerlerinde çalısanların maruz kalacağı gürültü
seviyesinin en aza indirilmesi
• Binaların içinde gürültüyü azaltmak için, yeni insaatlarda
ses yalıtımının sağlanması
• Radyo, televizyon, müzik aletlerinin ses düzeylerinin
evlerde rahatsızlık vermeyecek sekilde düzenlenmesi

- Gürültü kontrolü ile ilgili halen bosluklar
var
- “Gerekli bir kötü”
- is hayatı ve endüstrinin olmazsa olmazı
- Kanı bozmaz, kemikleri kırmaz, insan
seklini değistirmez
- isçiler 1-2 hafta sonra, gürültüye uyum
sağlarlar › geçici isitme kaybı › kalıcı
isitme kaybı › depresyon ve toplumsal
izolasyon

• A.B.D. isçi Departmanına göre isçilerin
- % 19.3’ü 90 dBA ^
- % 34.4’ü 85 dBA ^
- % 53.1’i 80 dBA ^
• Bu veriler gelismekte olan ülkelerde daha
yüksek
• Almanya ve iskandinavya’da daha düsük
• Gürültülü ortamlarda çalısanlar
- 80 dBA ^ yüksek sesle konusma
- 85 dBA ^ bağırma
- 95 dBA ^ anlasma için yakın durma


Tablo-14 Ülkelere Göre 8 Saatlik
Desibel Limiti
Ülke A.B.D.1983 YILINDA 8 Saatlik dBA Limiti 90
Ülke İngiltere,1989 YILINDA 8 Saatlik dBA Limiti 85
Ülke Norveç,1982 YILINDA 8 Saatlik dBA Limiti 70
Ülke İsrail,1984 8 Saatlik dBA Limiti 85
Ülke Hindistan,1989 8 Saatlik dBA Limiti 90
Ülke Almanya,1990 8 Saatlik dBA Limiti 70
Ülke Fransa,1990 8 Saatlik dBA Limiti 85
Ülke Finlandiya,1982 8 Saatlik dBA Limiti 85
Arjantin ise 8 saatlik dAB Limitini 90 olarak kabul etmiştir
 
 
ENDÜSTRDYEL GÜRÜLTÜ İLE MÜCADELE
- Bir isyerinde 1 m. uzaklıktaki bir kisiyle konusmak için
sesi yükseltmek gerekiyorsa, o isyerinde zararlı düzeyde
gürültü olduğu söylenebilir.
- Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dairesi gürültünün 8 saatlik
zamanda ortalaması 85 dBA ise, o isyerinde isitme
koruma programı uygulanmasını önermektedir.
- İnsanlar için, kritik düzey kabul edilen 85-90 desibelde 8
saat, 95 desibelde 4 saat, 100 desibelde 2 saat, 115
desibelde 15 dakika limit düzeyler olarak kabul edilmistir.
 

 isitme koruma programının 7 asaması vardır:
1. Gürültünün ölçülmesi
2. Yönetimsel ve mühendislik kontrollerin
yapılması
3. Odyolojik değerlendirme
4. Kisisel koruyucuların kullanılması
5. Eğitim ve motivasyonun sağlanması
6. Kayıtların tutulması
7. Programın değerlendirilmesi

TÜRKİYE’DEKİ DURUM
- 4857 sayılı Ds Kanunu’na göre, isverenler
isyerlerinde is sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak,
araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, isçiler
de is sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her
türlü önleme uymakla yükümlüdürler.
- İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre,
isverenin sağlık ve güvenliğinin korunması ile
ilgili, önlemlerin alınmasında, asağıdaki genel
prensiplere uyulması öngörülmüstür.
- Risklerin önlenmesi
- Önlenmesi mümkün olmayan risklerin
değerlendirilmesi
- Risklerle kaynağında mücadele edilmesi
- Teknik gelismelere uyum sağlanması
- Toplu korunma önlemlerine, kisisel
korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi
• 8 saatlik isgünü için, en yüksek maruziyet etkin
değerleri 85 dBA olarak kabul edilmistir.
• Gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi
veya azaltılması için, riskler kaynağında yok
edilecek veya en aza indirilecektir.
• Hava yoluyla yayılan gürültüyü, perdeleme,
kapatma, gürültü emici örtülerle azaltmak
• Yapıdan kaynaklanan gürültüyü, yalıtım ve
benzeri yöntemlerle azaltmak veya gürültü
etkisini azaltacak bir is organizasyonu yaparak,
etkilenim süresini azaltmak gereklidir.

Günlük gürültü maruziyeti 85 dBA’a
ulastığında veya bu değeri astığında,
kulak koruyucuları kullanılacaktır.
1.Standart tek kullanımlı kulak tıkaçları
2.Standart kulak tıkaçları
3.Bireysel kulak tıkaçları
4.İki flasanlı kulak tıkaçları
5.Üç flasanlı kulak tıkaçları
6.Kulak kanalını ve konkayı kapatan kulak koruyucuları
7.Filtreli bireysel kulak koruyucuları
8.Dısardan bağlantıya uygun kulak koruyucuları
9.Kulağı tamamen kapatan kulaklıklar
10.Aktif gürültü azaltıcı kulaklıklar

• 1972 yılında çıkarılan Sosyal Sigorta Sağlık
İslemleri Tüzüğü’ne göre:
• - Gürültü zararlarının meslek hastalığı
sayılabilmesi için gürültülü iste en az iki yıl,
gürültü siddeti sürekli olarak 85 dBA üstünde
olan islerde en az 30 gün çalısılmıs olması
gerekir.
- Kesin tanı için, bilateral esik odyogramı
yapılmalıdır. Değerlendirme sırasında 40
yasından sonra her yas için yarım desibellik
düsme fizyolojik azalma olarak hesaplanmalıdır.

Sonuç olarak
- İsyerlerinde gürültü ölçümü yapılmalı
- Riskli isletmeler için isitme koruma
programları hazırlamalı
- İs güvenliği müfettisleri ülke çapında genis
kapsamlı denetimler yapmalı
- İsçi sendikaları isçilerin eğitimi ve
isyerlerinde koruyucu önlemler alınması
konusunda aktif rol oynamalı.
Acaba kurumuzda bunların hangisi gerçekleşmektedir birgün gerçekleşmek dileği ile
saygılarımla

kaynak: http://halk-sagligi.uludag.edu.tr/Seminerler/gurultu_kirliligi.pdf
Cevizin kabugunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk
zanneder.

Adk System Advertising


Çevrimdışı cantekin

  • Emektar Üye
  • ***
  • İleti: 67
Uzun süre devam eden gürültü insanı yormaya başlıyor. Hepimizce malumdur bizim hizmet ağacımızın meyvesi olan trenlerimiz en büyük gürültü kaynaklarındandır ve biz bu gürültüye alışmak zorunda hissederiz kendimizi. Diğer işyerlerini bilmiyorum ama ara istasyonlarımızda gerek istasyon binaları gerekse lojmanlar tren gürültüsünden azami derecede nasiplenirler. Elimiz kolumuz bağlı çaresiz görürüz kendimizi. Aslında o kadar çaresiz değiliz izolasyon çalışmaları ile en azından en alt seviyelere indirilebilir. Bundan 2 yıl öncesine kadar istasyonda buluşma bekleyen tren varsa eğer telefonla bile konuşamazdık. Evlerde TV izlemeye ara verirdik.  Isı yalıtımı amacıyla ahşap pencereler PVC ile değiştirilince bir anda rahatladık. Aslında o zaman anladım ki ısı yalıtımdan daha çok ses yalıtımına ihtiyacımız varmış ve kapı-pencere değişikliği ile biz ikisini birden yapmış olduk. Makina gürültüsü konusunda makinist arkadaşlarımızın sıkıntısı ise elbetteki bizlerden kat kat daha fazladır.


Birde gereksiz yere yaşadığımız ekstra gürültü kirlilikleri oluyor. Bilet satışı için kurulan bilgisayarlarla birlikte güç kaynakları da kuruldu. Ama bu güç kaynaklarında fan öyle kuvvetliydi ki kulakları tırmalayan bir uğultuya sebep oluyordu.
Bölgenin güç kaynağının fişi 24 saat takılı olacak emirlerine rağmen işimiz bittiği zaman fişi çekiyorduk. Buna rağmen rahatsız etmeyi becerebiliyordu. Hatta baş ağrısına bile sebep oluyordu. Çözümü kolaydı güç kaynakları başka bir odaya konulup güç kaynağı ile çalışma odası arasına kablo çekilecekti. Ama bu işi yapacak olan  arkadaşlar tren gürültüsüne katlandınızda fan sesine mi katlanamadınız gibi trajikomik bir yaklaşımla bakmışlardı olaya. Başka bir hizmet için işyerimize gelen mütahit elektirikçisinin sayesinde gürültüden kurtulduk ama bizi en iyi anlaması gereken kader arkadaşlarımızın anlamaması çok üzücü bir anı olarak kaldı.
« Son Düzenleme: 27 Haziran 2011 / 22:59 Gönderen: cantekin »


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter
 


ÇALIŞANLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ETKİLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER Benzer Konular

ATS'si ÇALIŞMAYAN CER ARAÇLARI
Değerli Demiryolcular ATS'si çalışmayan cer araçlarını ifşa ediyoruz. Yeni araç eklemek istediğinizde sizden öncekini kopyalayar... Devamı...

Gösterim: 15139 - Yanıt: 23 - Başlatan:leventdurusoy
MAKİNİSTLİK CALIŞMA SAATLERİ
arkadaşlar makinistlikte kaç saat calısılır ve verilen tatiller nasıldır bunlarla ilgili geniş bir bilgi istiyorum kpss de makin... Devamı...

Gösterim: 13589 - Yanıt: 4 - Başlatan:abdullah_42
Trenlerde gürültü kirliliği
yolcuların  trenlere rağbet etmesi;sadece ekonomiklik,hız,seyir güvenliği,gibi avantajlarıın içinde konfor önemli bir unsurdur.K... Devamı...

Gösterim: 3289 - Yanıt: 2 - Başlatan:ATALAY
GİŞELERDEKİ FİZİKİ ÇALIŞMA ORTAMLARI
  GİŞELERDEKİ FİZİKİ ÇALIŞMA ORTAMLARIBirçok kurum kuruluş son yıllarda kurumsal atak yaptı...bu atagın başlangıç noktası ise fi... Devamı...

Gösterim: 1684 - Yanıt: 0 - Başlatan:trenren
ÇALIŞTAYA MAKALELER
                                                                         GEÇİTLER   (Bu makalede anlatılan sistem İskenderun –Di... Devamı...

Gösterim: 3138 - Yanıt: 1 - Başlatan:netcommand