Gönderen Konu: makinist personelin çalışma saatleri ne kadar olmalı  (Okunma sayısı 5221 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı h çelik

 • Üye
 • **
 • İleti: 40

elimde mevcut olan iki yasa var bunları temel alarak çalışmak gereklidir diyorum

Adk System Advertising


Çevrimdışı h çelik

 • Üye
 • **
 • İleti: 40
Ynt: makinist personelin çalışma saatleri ne kadar olmalı
« Yanıtla #1 : 05 Nisan 2008 / 22:59 »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya
Daha Az Çalışılması Gereken İşler
Hakkında Yönetmelik*

(*15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde çalıştırılan işçilerin, sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2 – Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat veya daha az çalışılması gereken işler bu Yönetmelikte belirtilmiştir.
Bu Yönetmelik, sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat veya daha az çalışılması gereken işleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
 
Günde Ancak Yedibuçuk Saat Çalışılabilecek İşler
Madde 4 – Bir işçinin günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler şunlardır:
a) Kurşun ve arsenik işleri
1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işleri,
2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri,
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri,
4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması işleriyle levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla çalışılan işler,
5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşiklerin hazırlanması işleri,
6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle bina, dokuma ve otomobil boyacılığı ile dar, iç mekan ve sağlığa uygun olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri,
7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri.
b) Cam sanayii işleri
1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde),
2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde),
3) Ateşçilik işleri,
4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde),
5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri),
6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde),
7) Camı fırın başından alma işleri,
8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri,
9) Traş işleri,
10) Asitle hak ve cilalama işleri,
11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde),
12) Pota ve taş odalarında görülen işler.
c) Cıva sanayii işleri
1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı işleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri,
2) Cıvalı aletler yapımı işleri,
3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri,
4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve laboratuvarlarda cıvayla yapılan işler.
d) Çimento sanayii işleri
1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri,
2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri,
3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde).
e) Havagazı ve kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:
1) Havagazı fabrikalarında kömürün depo edilmesi ve taşınması işleri (tozun etrafa yayılmasını önleyici mekanik tesisler olmadığı takdirde),
2) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri,
3) Kimyasal arıtma işleri,
4) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri,
5) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri,
6) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri,
7) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri.
f) Çinko sanayii işleri
1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri,
2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri,
3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri,
4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri,
5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri,
6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler,
7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler.
g) Bakır sanayii işleri
1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler,
2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri,
3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri,
4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri.
h) Alüminyum sanayii işleri
1) Alüminyum oksit üretimi işleri,
2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri,
3) Alüminyum madeni üretimi işleri.
ı) Demir ve çelik sanayii işleri
1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işler,
2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler,
3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işler,
4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri,
5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri,
6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir veya çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri,
7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve yükletilmesi işleri.
j) Döküm sanayii işleri
1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri,
2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri,
3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işleri,
4) Maden eritme ve dökme işleri,
5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri,
6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.
k) Kaplamacılık işleri
1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano),
2) Polisaj işleri,
3) Kalaycılık işleri,
4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri,
5) Asitle yüzey temizleme işleri.
l) Karpit sanayii işleri
Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri.
m) Asit sanayii işleri
1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri,
2) Asidin yapılma safhalarındaki işler,
3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri,
4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri.
n) Akümülatör sanayii işleri
1) Akümülatör yapım ve onarım işleri,
2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri.
o) Kaynak işleri
1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri,
2) Toz altı kaynak işleri,
3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri.
p) Madenlere su verme işleri
1) Su verme işleri (sertleştirme),
2) Semantasyon işleri.
r) Kauçuk işlenmesi işleri
1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri,
2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcak vulkanizasyon işleri.
s) Yeraltı işleri
Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler.
t) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler
Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işler.
u) Gürültülü işler
Gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı aşan işler.
v) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:
Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kg/cm2 basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil).
y) Pnömokonyoz yapan tozlu işler
Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler.
z) Tarım ilaçları
Tarım ilaçları kullanımı işleri.
Yedibuçuk Saatten Daha Az Çalıştırılacak İşler
Madde 5 – Bir işçinin günde yedibuçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda gösterilmiştir;
a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dahil)
1) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat,
2) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat,
3) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat,
4) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat.
Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir.
b) Cıva işleri
1) Cıva izabe fırınlarında görülen işler 6 saat,
2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat.
c) Kurşun işleri
Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat.
d) Karbon sülfür işleri
Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat.
e) Ensektisitler
Karbonatlı ve organik fosforlu ensektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat.
Başka İşte Çalıştırma Yasağı
Madde 6 – Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalıştırılan işçiler, 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen günlük en çok iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılmazlar.
Fazla Çalışma Yasağı
Madde 7 – Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 8 – Bu Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli olarak veya zaman zaman yapan işverenler, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, anılan işlerde çalıştırdıkları işçilerin erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
İtirazlar
Madde 9 – İşyerlerinde yapılan işlerin bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddesinde sayılan işlerden olup olmadığına ilişkin itirazlar ile 4 üncü ve 5 inci maddede yer almayan işlere ilişkin başvurular, kullanılan maddelerin özellikleri, uygulanan teknoloji ve alınan teknik ve idari toplu koruma önlemleri de göz önünde bulundurulmak ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 10 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Çevrimdışı h çelik

 • Üye
 • **
 • İleti: 40
Ynt: makinist personelin çalışma saatleri ne kadar olmalı
« Yanıtla #2 : 05 Nisan 2008 / 23:01 »
KAMU GÖREVLİLERİ YASASI

( 7/1979 Sayılı Yasa )
                        

            27.madde tahtında yapılan Tüzük

      Bakanlar Kurulu Kamu Görevlileri Yasası’nın 27.maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

BÖLÜM I
GENEL

Kısa İsim

Tefsir
7/1979   1.

2.   Bu Tüzük, 1979 Ek Çalışma Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe “Yasa” Kamu Görevlileri Yasasını anlatır.

“Brüt Maaş” Asli maaş + Hayat Pahalılığını anlatır.

“Ek Çalışma” Normal çalışma saatleri içinde yapılmasına olanak bulunmayan ve belirli bir süre zarfında yapılmadığı takdirde hizmetlerin aksamasına ve maddi zarara neden teşkil edeceği sebebiyle ertelenmesi mümkün olmayan veya halka daha iyi hizmet edebilmek amacıyla yapılan hizmeti anlatır.

“Ek Çalışma Ödeneği” Normal çalışma saatleri dışında çalışan saatler için ödenen ücreti anlatır.

“Kamu Görevlisi” ve “Kurum” kendilerine Yasada verilen anlamı taşır.


BÖLÜM II

AMAÇ

   3.   Normal çalışma saatleri içinde tamamlanmasına olanak olmayan hizmetlerin ek çalışma ile tamamlanmasını sağlamak ve uygulamadaki yeknesaklığı korumaktır.
BÖLÜM III

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Ek çalışma-
nın kabulü

Ek ödenek
alamaya hak
kazananlar


   4.


5.
   (1)


(2)
(3)(4)


(1)


(2)
(3)(4)   Ek çalışma gerektiren hallerde konu, ilgili kurum tarafından Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bildirilir.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi ilgili Bakanlık Temsilcisi, Personel Dairesi Müdürlüğü ve Hazine Muhasebe Dairesinden birer Temsilcinin oluşturacağı Komite ilgili Kurumun müracaatını inceler.

Komitenin konu ile ilgili olumlu kararı halinde konu Ekonomi ve Maliye Bakanının onayına sunulur kararın olumlu olmaması halinde ise durum ilgili kuruma bildirilir.

Ek çalışma uygulayan kurumlarda ek çalışma Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Personel Dairesinin denetimine tabidir.

Yasaya bağlı kurumlarda görev yapan kamu görevlileri kabul edilen esaslar çerçevesinde ek ödenek almaya hak sahibidirler.

Yasa amaçları bakımından kabul edilen esaslara bağlı olarak günlük sekiz saatlik ve haftalık çalışma saatlerinden fazla olmamak koşuluyla çalışan emniyet mensupları ek çalışma ödeneği almaya hak kazanırlar.

Atanma koşullarında ek çalışma yapmaları öngörülen geçici personel kabul edilen esaslar çerçevesinde ek çalışma ödeneği alırlar.

Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren kamu hizmetlerinde vardiya usulü ile çalışan kamu görevlileri de, Yasanın 105.maddesinin (1) fıkrasında belirtilen çalışma saat ve şekilleri çerçevesinde ve bu tüzük esaslarına uygun olarak ek çalışma ödeneği almaya hak sahibidirler.

Hak sahibi
olmayanlar

Ek çalışma
ödeneği
kıstasları   6.


7.   Üst kademe yöneticiliği sınıfına giren kamu görevlileri ile sözleşmeli personel hiçbir şekilde ek çalışma ödeneği alamazlar.

Ek çalışma ödeneği normal çalışma günleri için bire bir buçuk, hafta sonu tatilleri ile diğer resmi tatil günleri için bire iki olarak ödenir.


Ek çalışma
ödeneğinin
hesaplanması   8.   (1)


(2)

(3)   Yasada öngörülen aylık çalışma süreleri esas alınır tatil günleri hesaplamada dikkate alınmaz.

Ek çalışma ödeneği hesaplanmasında brüt maaş dikkate alınır.

Ek çalışma yapan kamu görevlisinin aylık brüt maaşı aylık çalışma saatlerine bölünmesiyle belirlenen saatbaşı birim esas alınarak madde 8’deki kıstaslara uygun olarak hesaplanır.

Ödeme şekli ve süresi

Ek çalışma
ödeneğine
tavan   9.


10.   Ek çalışma, ücret dışında herhangi bir yolla karşılanmaz ve en geç bir ay içinde ödenir.

Hiçbir kamu görevlisi aylık brüt maaşından fazla ek çalışma ödeneği alacak şekilde çalıştırılamaz.


BÖLÜM IV

SON KURALLAR

Yürütme

Yürürlüğe
Giriş

Yürürlükten
Kaldırma   11.

12.


13.   Bu Tüzüğü Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Bu Tüzük yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değiştirilmiş şekli ile “1977 Fazla Mesai Tüzüğü” yürürlükten kaldırılır.
         

Çevrimdışı h çelik

 • Üye
 • **
 • İleti: 40
Ynt: makinist personelin çalışma saatleri ne kadar olmalı
« Yanıtla #3 : 05 Nisan 2008 / 23:04 »
GÜRÜLTÜ, KULAKLAR VE İŞİTMENİN KORUNMASI
10 kişiden birinde işitme kaybı vardır, bu kayıp normal konuşmayı ve anlayabilmeyi etkiler. Aşırı sese maruz kalma işitme kaybının en sık sebebidir.
Gürültü gerçekten kulaklarımı etkileyebilir mi?
Evet,gürültü tehlikeli olabilir. Eğer ses yeterince yüksekse ve uzun sürerse işitmemize zarar verebilir. Gürültü sonucu meydana gelen hasara işitme siniri ile ilgili işitme kaybı ya da sinir kaybı diyoruz. Bu gürültüden başka faktörlerle de oluşabilir ancak gürültü sebebiyle meydana gelen işitme kaybının başka yönden önemi vardır:azaltılabilir ve hatta önlenebilir.
Kulaklarımı iyileştirebilir miyim?
Hayır,eğer kulağınızın yüksek sese alıştığını düşünüyorsanız bu durum kulaklarınıza büyük olasılıkla zarar vermiştir ve hiç bir tedavi yöntemi yoktur. Ne ilaç, ne cerrahi ne de işitme aleti kulağınız gerçekten zarar görmüşse gerçekten işitmenizi düzeltmez.
Kulak nasıl çalışır?
Kulağın üç ana bölümü vardır:dış kulak, orta kulak, iç kulak. Dışarıdan görebildiğimiz parça olan dış kulak kendi kanalına açılır. Kulak zarı dış kulak yolunu orta kulaktan ayırır. Orta kulaktaki örs, çekiç ve üzengi kemikçikleri iç kulağa sesin iletilmesine yardımcı olurlar. İç kulakda işitme ve dengeye hassas hücrelerle, beyine giden işitme siniri vardır.
Herhangi bir ses kaynağı kulağa titreşim veya ses dalgaları gönderir. Bunlar dış kulak yolu vasıtasıyla iletilir ve kulak zarına çarparak zarın titreşimini sağlar. Bu titreşimler orta kulağın küçük kemikçiklerine iletilir ve kemikçikler yoluyla iç kulağa buradan da işitme sinirine geçerler. Titreşimler iç kulakda sinir uyarıları haline dönüştürülür ve direkt olarak beyine giderler. Beyne gelen uyarılar müzik, kapı çarpması gibi ses olarak algılanır.
Ses çok fazla olduğu zaman iç kulaktaki sinir uçlarını öldürmeye başlar. Yüksek sese maruz kalma süresi uzadıkça daha fazla sinir ucu harap olur. Sinir ucu sayısı azaldıkça da işitme azalır. Ölü sinir uçlarını canlandırmak mümkün değildir ve hasar kalıcıdır.
Sesin zararlı olduğunu nasıl anlayabilirim?
İnsanlar gürültüye duyarlılıkları açısından farklıdır. Genel olarak sesinizi duyurmak için bağırmak zorunda kaldığınız gürültülü ortam, kulağınızı ağrıtan sesler, kulağınızı çınlatan gürültü veya maruz kaldıktan sonra sağırlık yaşattıran sesler işitmenize zarar verebilir.
Bilimsel olarak ses iki türlü ölçülebilir: şiddet veya sesin yüksekliği desibel (dB) olarak ölçülür. Tizlik ise saniyedeki ses titreşim frekansı olarak ölçülür. Düşük tizlik (tuba gibi derin ses) daha az titreşim yaparken yüksek ses (violin gibi) daha fazla titreşim yapar.
Frekans ve işitme kaybı arasında nasıl ilişki vardır?
Frekans saniyedeki devir veya Hertz (Hz) olarak ölçülür sesin tizliği ne kadar yüksekse frekansı o kadar fazladır. Genel olarak en iyi duyan çocuklar büyük kilise orgunun en düşük notası olan 20 Hertz’lik sesten köpek havlama sesinin en tizliği olan 20.000 Hertz’lik sese kadar sesleri ayırt edebilir . İnsan konuşması 500 - 2.000 Hz arasında değişir ve pek çok insana çok yüksek veya çok alçak frekanslı seslerden daha gürültülü gelir. Duyma kaybı başlayınca yüksek frekanslar daha önce kaybedilir. Bu da işitme kayıplı insanların bayan ve çocukların yüksek tizlik seslerini neden daha zor duyduklarını açıklar.
Yüksek frekanslardaki duyma kaybı ses bozulmasına yol açar. Böylece ses duyulmasına rağmen anlaşılamaz. Ayrıca işitme kayıplı hastalar benzer duyulan kelimeler arasındaki farkı ayırt edemezler çünkü bu sessiz harfler diğer sessizlere ve sesli harflere nazaran daha yüksek frekans aralığına sahiptirler.
Desibel Nedir?
Sesin şiddeti desibel (dB) olarak ölçülür. Yelpaze insan kulağının duyabileceği en silik sesten (0dB) roketin havalanma sesine (180dB) kadar değişir. dB logaritmik bir ifadedir, bu yüzden dB şiddetinde 10 ünitelik artış bir alttakinin 10 katı fazlası anlamına gelir; yani 20 dB, 10 dB’in 10 katı ve 30dB de 10 dB’in 100 katıdır.
dB düzeyi   Örnek
(Ortalama)   
0      İnsan kulağının duyabileceği en silik ses
30      Fısıldama sessiz kütüphane ortamı
60      Normal konuşma,daktilo, dikiş makinesi
90      Çimen biçme makinesi, kamyon trafiği (günlük 8 saat maksimum maruz kalma süresidir.)
100      Demir testeresi,havalı delici,kar aracı (korumasız maksimum 2 saat maruz kalma süresidir.)
115      Rock konseri, oto kornası (korumasız max.15 dakika maruz kalma süresidir.)
140      Jet motoru (gürültü ağrı yaratır ve geçici sağırlık oluşturur)
 
Duymamı etkilemeksizin dB ne kadar yükseğe çıkabilir?
Pek çok uzman 85 dB’ den daha fazla sese maruz kalmanın zararlı olduğu konusunda hem fikirdir .
Duyduğum gürültüye maruz kalma süresinin işitmedeki hasarla ilişkisi var mıdır?
Vardır. Yüksek sese ne kadar uzun süre maruz kalırsanız o kadar hasar gelişir. Ayrıca sesin kaynağına ne kadar yakınsanız hasar o kadar fazla olur. Her silah sesi yakın çevredeki herkesin kulağına zarar verebilir. Daha büyük ve topçu sınıfı silahlar en kötüsüdür çünkü en fazla gürültüyü bunlar çıkarır. Ancak patlama yakınınızda olursa küçük silahlar bile işitmenize zarar verebilir. Ateşli silah kullanan biri kulaklık kullanmıyorsa işitme kaybı riskiyle karşı karşıyadır. Son çalışmalar gençlerde işitme kaybı sıklığının arttığını göstermektedir. Yüksek sesle dinlenen rock müziği ve kulaklıklı taşınabilir radyo-teyp (Walkman) kullanımındaki artış gençlerdeki işitme kaybından sorumlu olabilir.
Gürültü işitmem dışında başka bir zarar verebilir mi?
Kulak çınlaması gürültüye maruz kalma sonrası görülür ve sıklıkla kalıcıdır. Bazı insanlar yüksek sese sinirlilik reaksiyonu gösterirler ayrıca kalp hızı ve kan basıncı veya mide asidinde artma görülebilir. Çok yüksek ses güç görevleri yerine getirmeyi dikkati dağıtmak suretiyle azaltır.
Kim işitme koruyucusu kullanmalıdır?
Eğer gürültülü bir ortamda çalışmak zorundaysanız koruyucu kullanmalısınız. Ayrıca bu koruyucular; güçlü elektrikli aletler, gürültülü bahçe aletleri veya ateşli silah kullanırken de giyilmelidir.


İş sırasında gürültüye maruz kalma ile ilgili kanunlar nelerdir?
Pek çok insanda devamlı 85 dB üzerinde gürültüye maruz kalma anlamlı şekilde işitme kaybına yol açar ve daha yüksek sesler bu hasarı arttırır. Korunmamış kulaklar için izin verilen maruz kalma süresi ortalama gürültü seviyesinde her 5dB artış için yarısı kadar azaltılmalıdır. Örneğin 90dB için maruz kalma süresi 8 saat, 95 dB için 4 saat ve 100 dB için 2saat olmalıdır. İzin verilen en yüksek gürültü seviyesi korunmuş kulak için günde 15 dakika ve 115 dB’dir.140 dB üzerindeki gürültü kabul edilemez.
ABD’de mesleki güvenlik ve sağlık birliği yönetimi 1983 yılı işitme koruma kanununda gürültülü çalışma ortamlarında işitme koruma programı uygulamayı istemektedir. Bu ise ortalama 85 dB veya daha fazla gürültüye maruz kalan yaklaşık 5milyon çalışanda yıllık işitme testi yapmayı kapsar. İdeal olarak gürültülü makine ve çalışma ortamları daha az gürültülü aletlerle donatılmalı veya çalışma saatleri azaltılmalıdır. Ancak bunun maliyeti pahalıdır. Alternatif olarak kişisel işitme korumaları ortalama 90 dB’den yüksek gürültüde kullanılmalıdır. Gürültü ölçümleri işitme koruması ihtiyacını gösterirse işveren en az kulak tıkacı ve bir tip de kulak susturucusunu ücretsiz olarak çalışanlarına vermek zorundadır. Yıllık işitme testleri yüksek frekanslarda 10 dB veya daha fazla işitme kaybını gösterirse çalışan bilgilendirilmeli ve gürültü 8 saat için 85 dB’den fazla ise işitme korumaları kullanmalıdır. İşitmede daha fazla kayıp ve/veya kulak hastalığı ihtimali KBB uzmanına görünmeyi gerektirir.
İşitme koruyucuları nedir ve ne kadar etkilidir?
İşitme koruyucu aletleri kulak zarına ulaşan sesin şiddetini azaltırlar. 2 formu vardır: kulak tıkacı ve kulak maskesi.
Kulak tıkacı dış kulak yoluna uyan küçük aletlerdir. Etkili olmaları için total olarak kulak kanalını tıkamaları gerekir. Çeşitli tip ve ebatlarda olabilirler. Kulakta tutamayan kişiler için baş bandı ile kullanılabilirler.
Kulak maskesi kulağı kaplayacak şekilde oturur ve kulak kanalının tüm çevresini bloke eder. Bunlar uyumlu bantlarla yerlerinde tutulur. Gözlük çevresini ve uzun saç çevresini kapatmazlar ve ayarlanabilir baş bandı kulak maskeyi yerinde tutmak için yeterlidir. Kulak tıkaçları rahat bir şekilde yerleştirilmeli ve böylece kulak kanalı tamamen kapanmalıdır. İyi uymayan kirli veya yırtılmış tıkaçlar kanalı kapatmaz ve rahatsız edebilir. Uygun, iyi oturmuş tıkaçlar sesi 15-30 dB azaltabilir. İyi tıkaçlar ve maskeler sesin azaltılmasında eşittirler ancak tıkaçlar düşük; susturucular yüksek frekanslarda etkilidirler. Tıkaç ve susturucuların birlikte kullanımı tek başlarına kullanıma nazaran 10-15 dB daha fazla koruma sağlar. 105 dB’den yüksek sesler için beraber kullanım düşünülmelidir.
Niçin sadece pamuk ile kulaklarımı kapatamam?
Kulak topları ve kağıt doku tıpaları sesi sadece 7 dB azaltır.
İşitme koruyucularının ortak problemleri nelerdir?
İşitme koruyucusu kullanan işçilerden yarısı koruyucuların ses azaltma potansiyellerinin yarısını kullanırlar çünkü bu gereçleri devamlı kullanmazlar veya bu aletler tam olarak kulağa uymaz. 8 saatlik bir süre devamlı takılırsa 30 dB’lik ses azalması sağlayan bu koruyucu gürültüde 1 saat çıkarılırsa sadece 9 dB’lik sağlar. Bu desibeller logaritmik yelpaze ile ölçülmeleri sonucudur ve her 10dB artışta ses enerjisinde 10 kat artış görülür. Korunmamış kulakla işçi koruyucu kullanmaya nazaran 1000 kat daha fazla ses enerjisine maruz kalır. Ek olarak sese maruz kalma toplamsaldır. Bunun için evdeki gürültü veya partideki gürültü toplanarak hesaplanır. İş yerinde maksimum izin verilebilen gürültünün ardından gürültülü müziğe maruz kalma günlük güvenlik limitini aşar. Tıkaç veya susturucu devamlı kullanılsa bile eğer kulak derisi ve koruyucu biraz aralık varsa fazla işe yaramazlar.
İşitme koruyucuları kullanırken sesimizi daha fazla ve derinden duyarsınız. Bu koruyucuların iyi yerleştirildiğini gösteren yararlı bir bulgudur.
İşitme koruyucuları kullanırken diğer insanları veya makine problemlerini duyabilir miyim?
Güneş gözlükleri nasıl parlak ışıkta görmeye yardımcı olursa işitme koruyucuları çok gürültülü yerlerde konuşmayı anlamayı arttırır. Sessiz bir ortamda normal duyan işitme koruyucusu takan insanlar düzenli konuşmaları anlayabilirler.
İşitme koruyucuları işitmesi bozuk veya dil anlaması kötü olanlarda normal anlamayı çok az azaltırlar. Ancak hafif işitme kayıplı kişilerin kulak tıkaç ve susturucuları takmaları daha fazla iç kulak hasarının önlenmesi açısından önemlidir.
İşitme koruyucularının işçilerin bozuk bir makine sesini anlayabilme kabiliyetini düşürdüğü tartışılmıştır. Ancak pek çok işçi daha fazla seste de uyum sağlayabilir ve böylece problemleri tesbit edebilirler.
İşitmemdeki hasar eski ise bunu nasıl anlayabilirim?
İşitme kaybı uzun yıllar süresince oluşur. Yavaş, ilerleyici ve ağrısız olduğu için fark edilmeyebilirler. Fark edebildiğiniz kulakta çınlama veya başka seslerdir. Bu da uzun süreli olarak işitme sinirine zarar veren gürültüye maruz kalma sonucunda gelişir. Veya insanların söylediklerini anlama güçlüğü çekilebilir. Özellikle gürültülü bir ortamdayken insanlar mırıldanıyor gibi gelebilir. Bu yüksek frekans işitme kaybının başlangıcı olabilir ve işitme testi bunu tesbit edebilir. Eğer bu bulgulardan herhangi biri varsa kulakta kulak kiri veya kulak enfeksiyonu gibi düzeltilebilir hastalıklarınız olabilir. Ancak gürültüye bağlı işitme kaybı da olabilir.
Her durumda işinizi şansa bırakmayın. Gürültüye bağlı işitme kaybı kalıcıdır. Eğer işitme kaybından şüpheleniyorsanız bir KBB uzmanına görünün. Doktor işitme problemini teşhis eder ve en iyi tedavi yolunu önerir.
 

Çevrimdışı h çelik

 • Üye
 • **
 • İleti: 40
Ynt: makinist personelin çalışma saatleri ne kadar olmalı
« Yanıtla #4 : 05 Nisan 2008 / 23:20 »
İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanlıklarından

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİK

(16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı)
(18.07.1997-23053 Mükerrer)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Araç Kullanma Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları

   “Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları
Madde 98 — Araç Kullanma ve dinlenme sürelerine uyma mecburiyeti ve denetleme esaslarında uyulacak usuller aşağıda gösterilmiştir:
A) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır.
Bu şoförler en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Hafta tatili en az 24 saattir. Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler 12 gün süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra 2 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi 90 saati aşamaz.
Bu şoförler sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az 45 dakika mola almaları mecburidir. Bu molalar sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az 15 dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir.
Bu molalar süresince şoförler başka bir işle meşgul olamazlar. Hareket halindeki bir araçta, feribotta veya trendeki bekleme süresi ile araç kullanılmadan geçen süre, başka iş olarak addedilemez. Alınan molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılmaz.
Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. Bu süre, biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilir. Ve bu durumda günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek 12 saate çıkartılır. 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az 9 saate indirilebilir. Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede her bir şoför en az 8 saat kesintisiz olarak dinlenecektir. Günlük dinlenme süresi, yataklı ve yapılışlarında özel dinlenme yeri olan araçlar ile şoförün rahat uyuyabileceği şekilde bölümleri bulunan araçlarda, araçlar park yerinde, garajda veya yerleşim yerleri dışındaki karayollarında platform dışında park edip gerekli tedbirler alınarak geçirilebilir.
Bu şoförlerin araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda günlük dinlenme süreleri bir kez olmak üzere kesintiye uğrayabilir. Günlük dinlenme süresinin iki bölümü arasındaki süre mümkün olduğunca kısa olmalıdır ve gümrük işlemleri de dahil gemiye, feribota binmeden önce veya indikten sonra 1 saati aşamaz. Bu şekilde kesintiye uğrayan dinlenme süresi 2 saat uzatılır.
B) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenleri ile bu araçları sürenlerden;
a) Araç işletenlerinin;;
1) Otobüs, kamyon ve çekici araçlarında takoğraf cihazı bulundurmaları ve bunların işler durumda olmalarını sağlamaları,
2) Araçlarına ait takoğraf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarda, 5 yıl süreyle de işyerlerinde, işyeri yoksa araçlarında muhafaza etmeleri veya ettirmeleri,
3) Trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste düzenleyerek kayıtlarını tutmaları,
4) Yük ve yolcu nakliyatı yapan kuruluş yetkililerinin şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemeleri ve kuralları ihlal etmeyi itiyat haline getiren şoförleri eğitmeleri ve bu konuda önleyici tedbirler almaları,
5) Şehirlerarası yük ve yolcu nakliyatı yapan araçlarda, bu Yönetmeliğin öngörmüş olduğu çalışma ve dinlenme sürelerini göz önünde bulundurmak suretiyle, şoförlerin gideceği yer ve güzergahları dikkate almaları ve buna göre uğrayacağı, il, ilçe veya durak yerlerinde yedek şoförleri hazır bulundurmaları,
zorunludur.
b) Taşıt şoförlerinin;
1) Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak araç sürmeleri,
2) Zorunlu olduğu halde takoğrafı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda olmayan taşıtları trafiğe çıkarmamaları,
3) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri,
zorunludur.
Bu şoförlerle ilgili yapılan kontroller, yıllık çalışma günlerinin en az % 1’ini kapsamalıdır. Bu kontrollerin en az % 15’i yol kenarında, % 25’i ise ilgili ve yetkililerce işverenin müştemilatında yapılır. Kontrollerde; günlük araç kullanma süreleri, molalar, haftalık ve günlük dinlenme süreleri, kayıtlarda düzensizlik belirtileri, önceki kayıtlar, takoğraf cihazının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
Ayrıca, ilgili ve yetkililerce işyeri müştemilatında yapılan kontrollerde haftalık dinlenme süreleri ve bu süreler arasındaki araç kullanma süreleri, iki haftalık araç kullanma süre sınırlaması, indirilen günlük veya haftalık dinlenme sürelerinin telafi edilip edilmediği, kayıt belgelerinin kullanılıp kullanılmadığı, şoförün çalışma saatlerinin organize edilip edilmediği de kontrol edilecektir. Yetkili makamların talebi üzerine gerekli dokümanların teslim edilmesi ile yapılan kontroller de, müştemilatta yapılan kontrol sayılır.
Şoförlerin araç kullanma, mola ve dinlenme saatleri ile denetim prosedürlerine ilişkin formlar İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir."(02.09.2004-25571)

Çevrimdışı halil yigit

 • Emektar Üye
 • ***
 • İleti: 55
Ynt: makinist personelin çalışma saatleri ne kadar olmalı
« Yanıtla #5 : 22 Nisan 2008 / 19:19 »
Sayın H.Çelik yazmış olduğunuz yönetmelik ,tüzükleri veya yasaları www.demardadana.org.tr adresinde yazarsanız çok memnun oluruz.
bu tür bilgilerin değerlendirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim.

kazasız demiryolu dileklerimle.


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter
 


makinist personelin çalışma saatleri ne kadar olmalı Benzer Konular

Ne kadar Siyasi? Ne kadar ihmal?
Evet belki birçok yalnış siyasi karar kötü olaylara sebebiyet verebiliyor. Ama birde gerçekte insan hatası denen bi olgu var. Bu... Devamı...

Gösterim: 3877 - Yanıt: 6 - Başlatan:B737_NG
personelin eğitimi(teknik)
Personelin eğitimi çok önemlidir.Klasik ilk öğretim veya lise ye benzemez okullar demiryolcu personeli yetiştiremez.ancak alfabe... Devamı...

Gösterim: 9225 - Yanıt: 10 - Başlatan:ATALAY
Engelli Vatandaşlarımız İçin Nasıl Bir Vagonumuz Olmalı?
Merhaba Değerli Arkadaşlarım.Bu zamana kadar, gerek rampa önerileri, gerekse asansör önerileri ile, tekerlekli sandalyeli bir va... Devamı...

Gösterim: 2520 - Yanıt: 0 - Başlatan:Ömer Tolga Sümerli
Demiryollarının özel sektöre açılmasında personelin sıkıntısı olmayacak
Cankesen, TBMM gündeminde yer alan demiryollarının özel sektöre açılmasını öngören yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bu... Devamı...

Gösterim: 2048 - Yanıt: 0 - Başlatan:Demirkanat / Kürşad YAVUZ
Viking Treni Yıl Sonuna Kadar Yola Çıkacak
Türkiye ile Litvanya arasında Viking Treni Projesi kapsamında kombine yük taşımacılığı yapılmasını öngören protokol imzalandıTür... Devamı...

Gösterim: 2647 - Yanıt: 3 - Başlatan:Ömer Tolga Sümerli