Gönderen Konu: Raylı Sistemler Sektöründe Tren Makinisti Taslak Meslek Standardı Hazırlandı  (Okunma sayısı 5530 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı milkeroz

 • Uzman Üye
 • ****
 • İleti: 169

TCDD Genel Müdürlüğü ile Mesleki Yeterlilikler Kurumu arasında imzalanan “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” çerçevesinde ilk taslak metin hazırlandı...
Bizde görüşlerimizi bildirip süreci olumlu yönde etkileyebiliriz...
Saygılarımla...
http://www.tcdd.gov.tr/haberler/makinisttms.html
Tekerleğe kanat taktık...
Dağları deldik yardık...
Kendi özgücümüzle...
Yurdu rayla donattık.

Adk System Advertising


Çevrimdışı devlet makinisti

 • Emektar Üye
 • ***
 • İleti: 67
   Tren kazalarının gündeme geldiğinde, böyle bir girişimin fevkalade yararlı olacağı kanaatindeyim.
   Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar.
   Bu hazırlık safasında akil makinistlerin görev alarak güzel şeyler ortaya çıkaracağı aşikardır.
   Günümüzde buharlı zamanından kalma talimatname ile trafik yönetilirken, hızlı trenin de bu hataya düşürülmemesi gerekir.
   Kronik alışkanlıklardan vaz geçilerek gerçek üstatlardan bilgi toplanarak, bu bilgilerin bir araya getirilip bir kitap yapılmasından daha doğal bir şey olamaz.
   Lokomotif sürüş teknikleri adı altında 20 yılda yazmış olduğum kitabımın maliyeti 22000 TL dir. Bunu lütfen ukalalık olarak telaki etmeyin.
   Bu parayı hiç bir karşılık ve menfaat gözetmeksizin harcadım,
   Sabahlara kadar kitap yazarak zamanımı buna ayırmayı kendime vazife saydım,
   Ama gel gelelim Adamın biri Öğretmen olacak şahsiyetin hakkımda çıkardığı yaygaralara cevap verme gereği bile duymadım,
  Eğerki o zihniyet bu işe el atmışsa umarım gene sonumuz hüzran olur.
   Hepiniz Allaha emanet olun.
   

   

Çevrimdışı semendiferci

 • Üye
 • **
 • İleti: 37
TCDD Genel Müdürlüğü ile Mesleki Yeterlilikler Kurumu arasında imzalanan “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” çerçevesinde ilk taslak metin hazırlandı...
Bizde görüşlerimizi bildirip süreci olumlu yönde etkileyebiliriz...
Saygılarımla...
http://www.tcdd.gov.tr/haberler/makinisttms.html
sayın milkeröz vermiş olduğunuz linkte standartlarla ilgili yönetmenlikleri ve genelgeleri araştırdım zor şartlarda çalıştığımızın farkındaydık fakat ifade etmekten zorlandığımızın eksikliğini sayenizde haberdar oldum.İşin ehli olan kurulun belirledikleri genelgeler ve yönetmenliklerce ortadadır.bu genelge ve yönetmenliklerde bazılarını çorbada tuzum olsun misali yayınlamak istiyorum slm.ve saygılarımla
Cevizin kabugunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk
zanneder.

Çevrimdışı semendiferci

 • Üye
 • **
 • İleti: 37
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B100TSH0100000- 7384 ANKARA
Konu: İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon-Elektromanyetik Kirlilik 29.05.2000
GENELGE
2000/56
Ultraviyole, İnfrared, Laser, Mikrodalga, Radyofrekans, Ultrasound, Elektrik ve Manyetik Alanlar olarak sayılan ve çeşitli kaynaklardan oluşan İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun (NIR-Non İonizing Radiation) insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri ve riskleri literatürde belirtilmektedir.
Bu kaynaklar arasında radyo, televizyon, telefon, telsiz, radar ve uydu istasyonları, vericileri,aktarıcıları, tesisleri, antenleri, baz istasyonları, terminalleri, link istasyonları, anten çiftlikleri ve benzerleri ile yüksek ve orta gerilim hatları, trafo istasyonları, çeşitli alet, cihaz, ekipman ve sistemler, evlerde kullanılan alet ve cihazlar, tıbbi tanı ve tedavide kullanılan alet, cihaz, ekipman ve sistemler yer almaktadır.
Bunlardan yayılan radyo dalgaları, mikrodalgalar, elektromanyetik dalgalar, akustik dalgalar, optik radyasyon (infrared, ultraviyole, lazer) ve benzerleri ile oluşturdukları elektromanyetik alanların, bulundukları yer, topoğrafik ve meteorolojik koşullar, işletme koşulları, alınan tedbirler, frekansları, boy ve şiddetleri, maruziyet miktar ve sürelerine bağlı olarak, önemli olumsuz etkilere neden olmaktadırlar.
İnsan ve çevre sağlığı üzerindeki etkiler ve riskler açısından, bunların uygun yer seçimlerinin yapılması, kurulmaları, işletilmeleri ve kullanımlarında gerekli tedbirlerin alınması ve tedbirlerin kontrolü önem arz etmektedir.
Dünyada insan vücudu ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon-elektromanyetik kirlilik arasındaki ilişkiler ve etkilenmelerle ilgili çalışmalar uzun süredir devam etmektedir. Bu çalışmalar ışığında maruz kalınan alanlar ve maruziyetle ilgili limit seviyeler tanımlanmaktadır. Maruziyeti sınırlandıran uluslar arası limitler bulunmaktadır. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından resmen gönüllü kuruluş (NGO-Non Governmental Organization) olarak tanınan Uluslar arası Radyasyondan Korunma Birliği İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Komitesi (IRPA/INIRC International Radiation Protection Association/ International Non-Ionizing Radiation Committee) limitleri ve 18 Avrupa ülkesi için Avrupa Elektoteknik Standardizasyon Komitesi (GENELEC European Committee for Elektrotechnical Standardization) limitleri, bu uluslar arası limitlerdendir. 46 Avrupa ülkesinin üzerinde anlaşmaya vardığı, IRPA/INIRC’nin iyonlaştırmayan radyasyondan korunmaya ilişkin yönetmelikleri Avrupa Birliği (EU) tarafından Birliğe üye ülkelerce uyulması gerekli standartlar olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bazı ülkelerinde limit ve standartları bulunmaktadır. Dünya
Sağlık Teşkilatı, 10 yıl sürecek olan ve 44 ülkenin katıldığı Uluslar arası Manyetik Alan Projesini(WHO, International Electromagnetic Field Project) 1996 yılında başlatmıştır.
Bu projeyi aralarında EC, ILO, NATO’nun da bulunduğu 8 Uluslar arası kuruluş ile 8 Araştırma Laboratuvarı ve Merkezi desteklemektedir. Ülkemizin projeye katılma çalışmaları yakın zamanda sonuçlanabilecektir. Bu proje çalışmaları sonucunda maruziyeti sınırlandıran uluslar arası limitler, araştırma sonuçlarına göre aşağıya çekilebilecektir.
Amerikan Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü (US, National Institute of Environmental Health Sciences-NIEHS) tarafından yapılan ve 1998’de tamamlanan araştırma projesinde, iyonlaştırmayan radyasyonun ELF (Extremely Low Frequency, 0-300 Hz) bölgesi Uluslar arası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından 3° ile sınıflanmıştır. 3° insanlar üzerinde karsinojenik olabilecekler ile ilgili sınıftır( possibly carsinogenic to humans).
Dünya Sağlık Teşkilatının "Çevre Sağlığı Kriterleri Serisi"nden (Environmental Health Criteria Series): Lazerler ve Optik Radyasyon(Lasers and Optical Radiation, No:23, 1982), Manyetik Alanlar(Magnetic Fields, No:69, 1987), Radyofrekans ve Mikrodalgalar(Radiofrequency and Microwaves, No:16, 1981), Ultrasound(No:22, 1982), Ultraviyole Radyasyon(Ultraviolet Radiation, No: 14, 1979) ve Elektromanyetik Alanlar[ Electromagnetic Fields(300 Hz to 300 GHz), 137, 1993] , Avrupa Bölgesi Yayınları Serisinden(Regional Publications European Series), İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma(Nonıonızıng Radiation Protection, No:10, 1982, No:25 2.Ed. 1989) adlı yayınlarında da iyonlaştırıcı olmayan radyasyon detaylı irdelenmektedir.
Ülkemizde ihtiyari standart niteliğinde olan, 10 kHz ile 300 GHz frekans bölgesindeki elektrik ile manyetik alanlara maruz kalan insandaki kısa dönemli olumsuz etkilerin önlenmesiyle ilgili tedbirleri kapsayan "TS ENV 50166-1 - İnsanların Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalması- Yüksek Frekanslar (10 kHz-300 GHz)" Standardı ve sıfır ile 10 kHz aralığındaki statik ve düşük frekanslı elektrik ve manyetik alanlara maruz kalan insandaki kısa dönemli olumsuz etkilerin önlenmesiyle ilgili tedbirleri kapsayan "TS ENV 50166-2 - İnsanların Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalması - Düşük Frekanslar (0Hz-10 kHz)" Standardı bulunmaktadır. Bu standartlarda, işçiler ve genel halk için, doğrudan ve dolaylı zararlara karşı koruma, temel sınırlamalar, referans seviyeleri, ölçüm metotları, cihazlar, ölçme işlemleri, maruz kalma sınırlarının tespiti esasları, elektromanyetik alan kaynakları, alan değerlerinin ölçümünde pratik öneriler, alan değerlerinin ölçüm sistemleri, hesap işlemleri, alan seviyeleri ile uyumun kontrolü, maruziyeti kontrol etme metotları yer almaktadır.
Standartların bir örneği Valiliğiniz çalışmalarında yaralanılmak üzere ekte gönderilmektedir.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Bilişim Derneğince Kasım-1999’da düzenlenen "Bilişim Toplumuna Giderken Elektromanyetik Kirlilik Etkileri Sempozyumu-1999" da da etkiler, riskler ve alınması gerekli tedbirler tartışılmış ve etkiler, riskler ve alınması gerekli tedbirler sempozyum kitabında yer almıştır.
Bakanlığımız önerisi ile kabul edilen Yüksek Çevre Kurulu kararı çerçevesinde, İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonla ilgili, Bakanlığımızın da katıldığı, Çevre Bakanlığının eşgüdümündeki çalışmalar sürdürülmektedir.
Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar elektromanyetik alan ve dalgaların biyolojik etkileri olduğunu göstermiştir. Araştırmalar devam etmektedir. Bu etkiler arasında çeşitli faktörlere bağlı olarak insan sağlığına zararlı etkiler de bulunmaktadır. Bu alanlarla sebep oldukları belirtilen çok sayıdaki kronik hastalık veya sağlık sorunu için bütün araştırmacıların üzerinde anlaştığı çok açık neden-sonuç ilişkileri gösterilememekle birlikte, ortaya konan sağlık etkileri ve buna bağlı olarak getirilen maruziyet sınırlamaları dikkate alındığında, bu etkilerin bütün araştırmacılar tarafından kabul edilmesi ve kesinleşmesine kadar, kanıtlanmış sağlık risklerinin varlığı, maruziyet alanlarının çoğalması ve uzun vadedeki olası etkileri göz önünde bulundurulduğunda, toplum bireylerinin ve özellikle risk gruplarının önlenebilir tüm etkilerden korunması için iyonlaştırıcı olmayan radyasyon-elektromanyetik kirlilik ile ilgili tedbirlerin bir an önce alınması gerekliliği bulunmaktadır.
Fert, toplum ve çevre sağlığının korunması çerçevesinde;
Valiliğinizce, yukarıda bahsedilen hususlar ile etkiler ve risklerin dikkate alınarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon-Elektromanyetik Kirlilik ile ilgili gerekli her türlü tedbirin alınması, etkiler, riskler ve tedbirler hakkında kamuoyunun ve ilgililerin bilgilendirilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması, hususlarında bilgilerinizi ve gereğini, genelgemiz hükümlerinin Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri ile İliniz Kamuoyuna ve ilgili birimlere duyurulmasını arz ve rica ederim.
Doç.Dr. Osman DURMUŞ
Bakan
(İMZA)
DAĞITIM:
GEREĞİ:
81 İL VALİLİĞİ
(İl Sağlık Müdürlüğü)
BİLGİ:
BAŞBAKANLIK TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI
ÇEVRE BAKANLIĞI
(Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
(Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
BAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
BAKANLIK ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIK TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIK KANSER SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BAKANLIK BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Cevizin kabugunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk
zanneder.

Çevrimdışı semendiferci

 • Üye
 • **
 • İleti: 37
GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete:23 Aralık 2003 –25325

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.

Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerinde uygulanır.Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) En yüksek ses basıncı (Ppeak) : "C"-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değerini,

b) Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8 saat) (dB(A) re.20 µPa) : TSE 2607 ISO 1999: 1990 standardında tanımlandığı gibi, sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasını,

c) Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8h) : TSE 2607 ISO 1999: 1990 standardında tanımlandığı gibi, günlük gürültü maruziyet düzeylerinin sekiz saatlik beş iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalamasını,

d) Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenlerin YükümlülükleriMaruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri

Madde 5 — Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en yüksek ses basıncı yönünden maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, aşağıda verilmiştir;

1) Maruziyet sınır değerleri : LEX, 8h = 87 dB (A) ve ppeak = 200 µ Pai

2) En yüksek maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 85 dB (A) ve ppeak = 140 µ Paii

3) En düşük maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 80 dB (A) ve ppeak = 112 µ Paiii

b) İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulak koruyucularının koruyucu etkisi de dikkate alınarak maruziyet sınır değer uygulanacaktır. Maruziyet etkin değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmayacaktır.

c) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde ve aşağıdaki şartlara uyulmak kaydı ile maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerlerinin uygulanmasında günlük maruziyet değerleri yerine haftalık maruziyet değerleri kullanılabilir:

1) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi 87 dB (A) maruziyet sınır değerini aşmayacaktır.

2) Bu işlerdeki riskleri en aza indirmek için yeterli önlemler alınmış olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşverenlerin YükümlülükleriRisklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Madde 6 — İşyerlerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde;

a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendinde ve 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyor ise gürültü ölçümü yapacaktır.

b) Kullanılan yöntemler ve aygıtlar, mevcut koşullara, özellikle de ölçülecek olan gürültünün özelliklerine, maruziyet süresine ve çevresel faktörlere uygun olacaktır.

Bu yöntemler ve aygıtlar bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımlanan parametrelerin belirlenmesine ve 5 inci maddesinde belirlenen değerlerin aşılıp aşılmadığına karar verilebilmesine olanak sağlayacaktır.

c) Kullanılan gürültü ölçme yöntemi, bir işçinin kişisel maruziyetini gösterecek şekilde olacaktır.

d) Yukarıda (a) bendinde belirtilen değerlendirme ve ölçümler İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesindeki hükümler dikkate alınarak uzmanlarca planlanacak ve uygun aralıklarla yapılacaktır.

Gürültü maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi ve ölçüm sonuçları, daha sonraki zamanlarda tekrar değerlendirilebilmesi için uygun bir şekilde saklanacaktır.

e) Ölçüm sonuçları değerlendirilirken, ölçme uygulamalarına bağlı olan ölçüm hataları dikkate alınacaktır.

f) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendi gereğince yapacağı risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlara özel önem verecektir:

1) Darbeli gürültüye maruziyet de dahil maruziyetin düzeyine, türü ve süresine,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerlerine ve maruziyet etkin değerlerine,

3) Özellikle hassas risk gruplarına dahil işçilerin sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,

4) Teknik olarak mümkünse, gürültü ile işe bağlı ototoksik maddelerin etkileşimlerine veya gürültü ile titreşim arasındaki etkileşimlerin işçinin sağlık ve güvenliğine olan etkisine,

5) Kaza riskini azaltmak için kullanılan ve işçiler tarafından algılanması gereken uyarı sinyalleri ve diğer sesler ile gürültünün etkileşmesinin işçilerin sağlık ve güvenlikleri yönünden dolaylı etkisine,

6) İş ekipmanlarının gürültü emisyonları hakkında ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,

7) Gürültü emisyonu daha az olan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,

8) Gürültüye maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,

9) Sağlık gözetiminden elde edilen ve mümkünse en son yayınlanmış olanları da içeren tüm bilgilere,

10) Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına.

g) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca, risk değerlendirmesini yaptırmış olacak ve aynı Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerine uygun olarak hangi önlemlerin alınması gerektiğini tanımlayacaktır. Risk değerlendirmesi ile ilgili, yürürlükteki mevzuata uygun olarak kayıt tutulacak ve saklanacaktır. Risk değerlendirmesi, düzenli olarak ve önemli bir değişiklik olduğunda veya sağlık gözetimi sonuçlarının gerektirdiğinde yeniden yapılacaktır.Maruziyetin Önlenmesi veya Azaltılması

Madde 7 — Gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için;

a) Teknik gelişmelere uygun önlemler alınarak gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir.

Gürültüden kaynaklanan risklerin azaltılmasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen genel prensiplere uyulacak ve özellikle;

1) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemleri seçmek,

2) Yapılan işi göz önünde bulundurarak, mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanını seçmek,

3) İşyerinin ve çalışılan yerlerin tasarımı ve düzenlenmesi,

4) İşçilere, iş ekipmanını gürültüye en az maruz kalacakları doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için, gerekli bilgiyi ve eğitimi vermek,

5) Gürültüyü teknik yollarla azaltmak için;

- Hava yoluyla yayılan gürültüyü, perdeleme, kapatma, gürültü emici örtülerle ve benzeri yöntemlerle azaltmak,

- Yapıdan kaynaklanan gürültüyü, yalıtım ve benzeri yöntemlerle azaltmak,

6) İşyeri, çalışma sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması,

7) Gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu ile;

- Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak,

- Yeterli dinlenme araları verilerek çalışma sürelerinin düzenlenmesi,

gibi önlemler alınacaktır.

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılan risk değerlendirmesinde, en yüksek maruziyet etkin değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işveren, özellikle yukarıda (a) bendinde belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik ve/veya organizasyona yönelik bir önlem programı oluşturacak ve uygulayacaktır.

c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesine göre, işçilerin en yüksek maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalabileceği çalışma yerleri uygun şekilde işaretlenecektir. Ayrıca, bu alanların sınırları belirlenecek ve teknik olarak mümkün ise, bu alanlara girişler kontrollü olacaktır.

d) İşçilerin dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyi, bu yerlerin kullanım amacına uygun olacaktır.

e) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler gibi hassas risk gruplarının korunması için gerekli önlemleri alacaktır.Kişisel Korunma

Madde 8 — Gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler başka yollarla önlenemiyor ise;

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (b) bendine ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve aşağıda belirtilen koşullarda, işçilere, kişiye tam olarak uyan kulak koruyucuları verilecek ve bu koruyucular işçiler tarafından kullanılacaktır:

1) Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerleri aştığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır halde bulunduracaktır,

2) Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucuları kullanılacaktır,

3) Kulak koruyucuları işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek bir biçimde seçilecektir.

b) İşveren kulak koruyucularının kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterecek ve alınan önlemlerin etkililiğini denetlemekten sorumlu olacaktır.Maruziyetin Sınırlanması

Madde 9 — İşçinin maruziyeti, hiçbir koşulda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtildiği şekilde maruziyet sınır değerlerini aşmayacaktır.

Bu Yönetmelikte belirtilen tüm önlemlerin alınmasına rağmen, maruziyet sınır değerlerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren;

a) Maruziyeti, maruziyet sınır değerlerinin altına indirmek üzere gerekli olanı derhal yapacak,

b) Maruziyet sınır değerlerinin aşılması nedenlerini belirleyecek ve

c) Bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik tedbirleri alacaktır.İşçilerin Bilgilendirilmesi ve Eğitimi

Madde 10 — İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu ve 12 nci maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte, işyerinde en düşük maruziyet etkin değerindeki veya üzerindeki gürültüye maruz kalan işçilerin ve/veya temsilcilerinin gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle de aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlayacaktır:

a) Gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler,

b) Gürültüden kaynaklanan riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak için alınan önlemler ve bu önlemlerin uygulanacağı koşullar,

c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri,

d) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak yapılan değerlendirme ve gürültü ölçümünün sonuçları ve bunların önemi ve potansiyel riskler,

e) Kulak koruyucularının doğru kullanılması,

f) İşitme kaybı belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği,

g) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre, işçilerin hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözetiminin amacı,

h) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları.İşçilere Danışılma ve Katılımın Sağlanması

Madde 11 — İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilere ve/veya temsilcilerine bu Yönetmeliğin kapsadığı konular ile özellikle aşağıdaki konularda danışılacak ve katılımları sağlanacaktır:

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde risklerin değerlendirilmesinde ve alınacak önlemlerin tanımlanmasında,

b) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen, gürültüden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını amaçlayan önlemlerin alınmasında,

c) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendinin 3 numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde kulak koruyucularının seçilmesinde.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli HükümlerSağlık Gözetimi

Madde 12 — İşçiler aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulacaktır:

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması halinde işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.

b) En yüksek maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan bir işçi, bir hekim veya hekimin sorumluluğu altındaki uzman bir başka kişi tarafından işitme testi yapılmasını isteme hakkına sahiptir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde hükme bağlanan değerlendirme ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde, en düşük maruziyet etkin değerlerini aşan gürültüye maruz kalan işçiler için de işitme testleri yapılacaktır. Bu testlerin amacı gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı koymak ve işitme işlevini koruma altına almaktır.

c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerine uygun olarak yapılan sağlık gözetimi ile ilgili olarak her işçinin kişisel sağlık kaydı tutulacak ve güncelleştirilecektir. Sağlık kayıtları, sağlık gözetiminin bir özetini içerecektir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanacaktır.

Bu kayıtların kopyaları, yetkili makamların istemesi halinde verilecektir. Her işçi, istediğinde kendisiyle ilgili kayıtlara ulaşabilecektir.

d) İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda, işçide işitme kaybı saptandığında, işitme kaybının gürültü maruziyetine bağlı olup olmadığını bir hekim veya hekimin uygun gördüğü bir uzman değerlendirecektir. İşitme kaybı gürültüye bağlı ise;

1) İşçi, hekim veya uygun nitelikli diğer bir kişi tarafından, kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilecektir.

2) İşveren;

i) Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirecektir.

ii) Riskleri önlemek veya azaltmak için Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri uyarınca alınan önlemleri gözden geçirecektir.

iii) Riskleri önlemek veya azaltmak için Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri uyarınca gerekli görülen ve işçinin gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesinin de aralarında olduğu önlemleri uygularken, iş sağlığı uzmanları veya diğer uygun vasıflı kişilerin veya yetkili makamın önerilerini dikkate alacaktır.

iv) Benzer biçimde maruz kalan işçilerin sağlık durumunun gözden geçirilmesi için de düzenli bir sağlık gözetimi uygulayacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümlerİlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 13 — Bu Yönetmelik, 6/2/2003 tarihli ve 2003/10/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.Yürürlük

Madde 14 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 (üç) yıl sonra yürürlüğe girer.Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.—————————————————

i 140 dB (C) ile ilgili olarak 20 µPa

ii 137 dB (C) ile ilgili olarak 20 µPa.

iii 135 dB (C) ile ilgili olarak 20 µPa.
Cevizin kabugunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk
zanneder.

Çevrimdışı semendiferci

 • Üye
 • **
 • İleti: 37
    TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ
    TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ
    Resmi Gazete Tarihi: 23/12/2003
    Resmi Gazete Sayısı: 25325
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından
    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
    Amaç
    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.
    Kapsam
    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve mekanik titreşime maruz kalma riski bulunan tüm işyerlerinde uygulanır.
    Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, titreşime maruz kalma riski bulunan tüm işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.
    Dayanak
    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.
    Tanımlar
    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
    a) El - kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi,
    b) Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi,
    c) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
    ifade eder.
    İKİNCİ BÖLÜM : İşverenlerin Yükümlülükleri
    Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri
    Madde 5 - Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri:
    a) El - kol titreşimi için;
    1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s
    ,
    2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s
    .
    İşçinin el-kol titreşimine maruziyeti, bu Yönetmelik Ek'inin A Bölümünün 1 inci maddesi hükümlerine göre değerlendirecek veya ölçülecektir.
    b) Bütün vücut titreşimi için;
    1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/ s
    ,
    2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/ s
    olacaktır.
    İşçinin bütün vücut titreşimine maruziyeti bu Yönetmeliğin Ek'inin B bölümünün 1 inci maddesinin hükümlerine göre değerlendirilecek veya ölçülecektir.
    Risk Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
    Madde 6 - İşyerlerinde mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır:
    a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendi ve 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini değerlendirecek ve gerekiyorsa ölçecektir. Ölçüm, bu Yönetmeliğin Ek'indeki A ve B Bölümlerinin 2 nci maddelerine uygun olarak yapılacaktır.
    b) Mekanik titreşime maruziyet düzeyi; kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalardan elde edilen gözlemler ile ekipmanın üreticisinden elde edilecek bilgi de dahil olmak üzere, ekipmanda veya ekipmanın kullanıldığı özel koşullarda oluşacak titreşimin büyüklüğü hakkındaki bilgiler dikkate alınarak değerlendirilecektir.
    Yukarıdaki değerlendirme özel aygıt ve uygun yöntem kullanılarak yapılacak ölçüm yerine geçmez.
    c) Yukarıda (a) bendinde belirtilen değerlendirme ve ölçümler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen yetkili uzman kişi veya kuruluşlarca planlanıp yapılacak ve uygun aralıklarla tekrarlanacaktır. Mekanik titreşime maruziyet düzeyi hakkındaki değerlendirme ve/veya ölçümlerden elde edilen veriler daha sonra tekrar kullanılmak üzere uygun biçimde saklanacaktır.
    d) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendine göre yapılacak risk değerlendirmesinde özellikle aşağıdaki hususları dikkate alacaktır:
    1) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresi,
    2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri,
    3) Riske duyarlı işçilerin sağlık ve güvenliğine olan etkiler,
    4) Mekanik titreşim ile işyeri veya başka bir iş ekipmanı arasındaki etkileşimden kaynaklanan ve işçinin güvenliğine tesir eden dolaylı etkileri,
    5) İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri,
    6) Mevcut ekipman yerine kullanılabilecek, mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış iş ekipmanının bulunup bulunmadığı,
    7) Bütün vücut titreşimi maruziyetinin işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam etmesi durumunda maruziyetin boyutu,
    8) Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları,
    9) Sağlık gözetiminden elde edilen bilgileri, mümkünse yayınlanmış bilgileri.
    e) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (a) bendinin 1 numaralı alt bendi uyarınca risk değerlendirmesi yapılmasını sağlayacak ve bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddesi uyarınca alınması gerekli önlemleri belirleyecektir. Yapılan risk değerlendirmesiyle ilgili uygun kayıt tutulacaktır. Çalışma koşullarında önemli değişiklik olduğunda veya sağlık gözetimi sonuçlarının gerektirdiği durumlarda risk değerlendirmesi yeniden yapılacaktır.
    Maruziyetin Önlenmesi veya Azaltılması
    Madde 7 - Mekanik titreşime maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için;
    a) Teknik ilerlemeler göz önünde bulundurularak, mekanik titreşime maruz kalmaktan kaynaklanan riskler öncelikle kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir. Bu tür risklerin önlenmesi ve azaltılmasında, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen genel prensiplere uyulacaktır.
    b) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesinde 5 inci maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen maruziyet etkin değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde, işveren, mekanik titreşime ve yol açtığı risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyon önlemleri ile ilgili program yapacak ve uygulayacaktır;
    1) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemleri,
    2) Yapılacak iş dikkate alınarak mümkün olan en az titreşim oluşturacak uygun ergonomik tasarım ve uygun iş ekipmanı seçimi,
    3) Titreşimin zarar verme riskini azaltmak için, bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri ve el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı donanım sağlanması,
    4) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları,
    5) İşyerlerinin ve çalışma yerlerinin tasarımı ve düzeni,
    6) İşçilere, mekanik titreşime maruz kalmayı en aza indirecek şekilde iş ekipmanını doğru ve güvenli bir biçimde kullanmaları için uygun bilgi, eğitim ve talimat verilmesi,
    7) Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlanması,
    8) Yeterli dinlenme sürelerini kapsayan uygun çalışma programı,
    9) Maruz kalan işçiyi soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlanması.
    c) İşçiler, hiçbir durumda maruziyet sınır değerlerini aşan titreşime maruz kalmayacaklardır. Bu Yönetmelik gereği alınan önlemlere rağmen maruziyet sınır değeri aşılmış ise, işveren, maruziyeti sınır değerin altına indirecek önlemleri derhal alacaktır. Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenleri belirlenecek ve sınır değerin yeniden aşılmasını önlemek için gerekli koruma ve önleme tedbirleri alınacaktır.
    d) İşveren, Yönetmeliğin bu maddesindeki önlemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde belirtilen özel risk grubundaki işçilerin durumlarına uygun hale getirecektir.
    İşçilerin Bilgilendirilmesi ve Eğitimi
    Madde 8 - İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu ve 12 nci maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte, işyerinde mekanik titreşim riskine maruz kalan işçilerin ve/veya temsilcilerinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendine göre yapılan risk değerlendirmesi sonuçları hakkında ve özellikle de aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlayacaktır:
    a) Mekanik titreşimden kaynaklanan riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak için alınan önlemler,
    b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri,
    c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan, mekanik titreşimin değerlendirme ve ölçüm sonuçları ve iş ekipmanlarının kullanımından kaynaklanabilecek hasar,
    d) Hasar belirtilerinin niçin ve nasıl belirleneceği ve bildirileceği,
    e) Hangi durumlarda işçilere sağlık gözetimi uygulanacağı,
    f) Mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma yöntemi.
    İşçilerin Görüşünün Alınması ve Katılımın Sağlanması
    Madde 9 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesine uygun olarak işçilerin veya temsilcilerinin bu Yönetmeliğin kapsadığı konularda görüşleri alınacak ve katılımları sağlanacaktır.
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler
    Sağlık Gözetimi
    Madde 10 - İşçiler aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulacaktır:
    a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması halinde işçiler uygun sağlık gözetimine tabi tutulacaktır.
    Mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve erken tanı amacıyla, sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınarak, gerekli koruyucu önlemler alınacaktır.
    Sağlık gözetimi yapılırken aşağıdaki hususlar da dikkate alınacaktır:
    - Maruz kalınan titreşimin işçilerde tanımlanabilir bir hastalık veya sağlığa zararlı bir etkiye neden olduğu tespit edilebildiği durumlar,
    - Hastalığın veya etkilenmenin işçinin özel çalışma koşullarından ortaya çıkması hali,
    - Hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli ve uygun yöntemlerin bulunduğu durumlar.
    Her durumda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen değerleri aşan mekanik titreşime maruz kalan işçilere uygun sağlık gözetimi yapılacaktır.
    b) Sağlık gözetimi ile ilgili her işçinin kişisel sağlık kaydı tutulacak ve güncelleştirilecektir. Sağlık kayıtları, sağlık gözetiminin bir özetini içerecektir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanacaktır. Yetkili makamlarca istendiğinde, kayıtların bir örneği verilecektir. Her işçi, istediğinde, kendisiyle ilgili kayıtlara ulaşabilecektir.
    c) Sağlık gözetimi sonucuna göre bir işçide, hekim veya iş sağlığı uzmanı tarafından işteki mekanik titreşime maruz kalmanın sonucu olarak değerlendirilen, tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptandığında;
    1) İşçi, hekim veya uzman kişi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilecektir. Özellikle, maruziyet sonlandıktan sonra yapılacak olan sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve öneri alacaktır.
    2) Gizlilik prensibine uyularak, sağlık gözetiminde saptanan önemli bulgular hakkında işveren de bilgilendirilecektir.
    3) İşveren;
    - Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirecektir.
    - Riskleri önlemek veya azaltmak için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca alınan önlemleri gözden geçirecektir.
    - Riskleri önlemek veya azaltmak için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca gerekli görülen ve işçinin riske maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dahil, önlemleri uygularken, uzmanların veya yetkili makamın önerilerini dikkate alacaktır,
    - Benzer biçimde maruz kalan başka bir işçinin sağlık durumunun gözden geçirilmesi ve düzenli sağlık gözetimi yapılması için gerekli düzenlemeyi yapacaktır. Bu durumda, hekim, uzman veya yetkili makam maruz kalan işçiler için tıbbi muayene isteyebilir.
    Özel Koşullar
    Madde 11 - Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından özel koşullar aşağıda belirtilmiştir:
    a) Deniz ve hava taşımacılığında, işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunmasıyla ilgili genel ilkelere uyulması koşuluyla, bütün vücut titreşimi bakımından, işin ve işyerinin özellikleri açısından, alınan tüm teknik ve idari önlemlere rağmen, maruziyet sınır değerlerine uyulmasının mümkün olmadığı koşullarda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendi uygulanmayacaktır.
    b) İşçinin mekanik titreşim maruziyetinin genellikle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen maruziyet etkin değerlerinin altında olduğu, ama zaman zaman belirgin değişiklikler gösterdiği ve maruziyet sınır değerini aştığı durumlarda bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendi uygulanmaz. Bu durumda, 40 saatlik ortalama maruziyet değeri, maruziyet sınır değerinden düşük olacak ve işteki çeşitli maruziyet etkenlerinden kaynaklanan risklerin, maruziyet sınır değerindeki maruziyetten kaynaklanan risklerden daha az olduğu kanıtlanacaktır.
    c) Yukarıda (a) ve (b) bendlerinde belirtilen uygulamaya, özel koşullar dikkate alınarak ortaya çıkan risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili işçilerin uygun sağlık gözetimine tabi tutulduklarının Bakanlık iş müfettişlerince tespit edilmesi halinde dört yıl için izin verilebilir. Mevcut durum, iyileştirici koşullar en kısa sürede sağlanarak ortadan kaldırılacaktır.
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler
    İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı
    Madde 12 - Bu Yönetmelik, 25/06/2002 tarihli ve 2002/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.
    Geçici Madde
    Geçici Madde - İşverenler, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili olarak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işçilere verilmiş olan ve maruziyet sınır değerlerine uymayan iş ekipmanının kullanıldığı yerlerde, son teknik ilerlemeler ve/veya alınmış idari önlemleri dikkate alarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde işyerlerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getireceklerdir.
    Yürürlük
    Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 yıl sonra yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
    EK
    A. EL - KOL TİTREŞİMİ
    1. Maruziyet değerlendirmesi
       El - kol titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirmesi, sekiz saatlik bir referans döneme A (8) normalize edilen, frekans ağırlıklı ivme değerlerinin karelerinin toplamının (rms) (toplam değer) kare kökü cinsinden ifade edilen, TS ENV 25349 - Mekanik Titreşim-İnsanın Elle Geçen Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Ait Kılavuz - standardına göre gündelik maruziyet değeri belirlenir.
       Maruziyet düzeyi değerlendirmesi, kullanılan iş ekipmanından yayılan titreşim düzeyi hakkında üretici tarafından kullanma kılavuzunda belirtilen bilgiler, yapılan çalışmadaki gözlem ve ölçüm sonuçlarına göre yapılır.
    2. Ölçüm
       Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendine göre ölçüm yapıldığında;
       a) Kullanılan yöntemler mekanik titreşime maruz kalan işçilerin kişisel maruziyetini belirliyebilecek nitelikte olacaktır. TS ENV 25349 standartına göre, kullanılan cihazlar ve yöntemler, ölçülecek mekanik titreşimin karakteristiğine, çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uyumlu olacaktır.
       b) Çift elle kullanılan aygıtlarda, ölçümler her el için yapılacaktır. Maruziyet, her iki eldeki en yüksek değer esas alınarak belirlenecek ve diğer el ile ilgili bilgiler de verilecektir.
    3. Etkileşim
       Mekanik titreşim, elle yapılan ölçümleri veya göstergelerin okunmasını etkiliyor ise, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinin 4 numaralı alt bendi dikkate alınacaktır.
    4. Dolaylı riskler
       Mekanik titreşim özellikle yapıların dayanıklılığını veya bağlantı yerlerinin güvenliğini etkiliyor ise, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinin 4 numaralı alt bendi dikkate alınacaktır.
    5. Kişisel koruyucular
       El-kol titreşimine karşı kullanılan kişisel koruyucu donanım, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen önlemler ile ilgili programlara dahil edilebilir.
    B. BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ
    1. Maruziyet değerlendirmesi
       Bütün vücut titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirmesi, sekiz saatlik dönemde A(8) sürekli ivme eşdeğeri cinsinden tanımlanan, en yüksek (rms) değer veya frekans ağırlıklı ivmelerin en yüksek titreşim dozu değeri (VDV) olarak hesaplanan, TS EN 1032 - Mekanik Titreşim- Bütün Vücudun Titreşim Emisyon Değerinin Tayin Edilmesi Amacıyla Hareketli Makinelerin Denenmesi - Genel - ve TS 2775 - Tüm Vücudun Titreşim Etkisi Altında Kalma Durumunun Değerlendirilmesi İçin Kılavuz - sayılı TSE standardlarına göre gündelik maruziyet değeri belirlenir.
       Maruziyet düzeyi değerlendirmesi, kullanılan iş ekipmanından yayılan titreşim düzeyi hakkında üretici tarafından kullanma kılavuzunda belirtilen bilgiler, yapılan çalışmadaki gözlem ve ölçüm sonuçlarına göre yapılır.
       Deniz taşımacılığında, 1 Hz'in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır.
    2. Ölçüm
       Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendine göre ölçüm yapıldığında, kullanılan yöntemler söz konusu mekanik titreşime maruz kalan işçilerin kişisel maruziyetini belirliyebilecek nitelikte olacaktır. Kullanılan yöntemler ölçülecek mekanik titreşimin özelliklerine, çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uygun olacaktır.
    3. Etkileşim
       Mekanik titreşim, elle yapılan ölçümleri veya göstergelerin okunmasını etkiliyor ise, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinin 4 numaralı alt bendi dikkate alınacaktır.
    4. Dolaylı riskler
       Mekanik titreşim özellikle yapıların dayanıklılığını veya bağlantı yerlerinin güvenliğini etkiliyor ise, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinin 4 numaralı alt bendi dikkate alınacaktır.
    5. Maruziyetin boyutu
       Özellikle, yapılan işin özelliği nedeniyle işçinin, işverenin gözetimindeki dinlenme tesislerinden yararlandığı yerlerde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendinin 7 numaralı alt bendi uygulanacaktır. Bu tesislerdeki bütün vücut titreşimi, "zorunlu durumlar"dışında kullanım amaçlarına ve koşularına uygun düzeye indirilecektir.
Cevizin kabugunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk
zanneder.

Çevrimdışı semendiferci

 • Üye
 • **
 • İleti: 37
31 Mayıs 2009 PAZAR   Resmî Gazete   Sayı : 27244
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN
MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞ
 
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinde yer alan ve ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilerin mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4857 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre çıkarılan, 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” kapsamında bulunan işyerlerinde çalışan işçileri kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4857 sayılı Kanunun 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
             a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
             b) Mesleki Eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi,
             c) Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları: Mesleki ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını,
             ifade eder.
             Mesleki eğitim zorunluluğu
             MADDE 5 – (1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.
             (2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” kapsamında yer almakla birlikte, işçinin yaptığı iş ağır ve tehlikeli işler kapsamı dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.
             Mesleki eğitimin belgelendirilmesi
             MADDE 6 – (1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:
             a) 3308 sayılı Kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
             b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği”nin 4 üncü maddesinin (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi,
             c) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin (g) ve (i) bentlerine göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi,
             ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,
             d) Yukarıda sayılanların dışında kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
             e) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.
             Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi
             MADDE 7 – (1) Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı Kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenir.
             (2) İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, 4857 sayılı Kanunun 75 inci maddesine göre düzenlenen özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.
             Yürürlük
             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Cevizin kabugunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk
zanneder.

Çevrimdışı semendiferci

 • Üye
 • **
 • İleti: 37
GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ(*)
(*) 23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak
güvenlik ve sağlık işaretlerinin uygulanması ile ilgili kuralları
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı
İş Kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde uygulanır.
Ancak,
a) Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça, tehlikeli
maddelerin, preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya
arzında kullanılan işaretlemelerde,
b) Karayolu, demiryolu, iç suyolu, deniz ve hava taşımacılığının
düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı
kalmak kaydı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de
uygulanır.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78 inci
maddesine göre çıkarılmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen ;
1
a) Güvenlik ve sağlık işaretleri : Özel bir amaç, faaliyet
veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü
iletişim ya da el–kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında
bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretleri,
b) Yasak işareti : Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye
maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işareti,
c) Uyarı işareti : Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar
verecek durum hakkında uyarıda bulunan işareti,
d) Emredici işaret : Uyulması zorunlu bir davranışı
belirleyen işareti,
e) Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri : Acil çıkış yolları,
ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretleri,
f) Bilgilendirme işareti : Yukarıda (b) den (e) ye kadar
belirtilenler dışında bilgi veren diğer işaretleri,
g) İşaret levhası : Geometrik şekil, resim, sembol,
piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli
aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levhayı,
h) Ek bilgi levhası : Bir işaret levhası ile beraber kullanılan
ve ek bilgi sağlayan levhayı,
i) Güvenlik rengi : Özel bir güvenlik anlamı verilen rengi,
j) Sembol veya piktogram : Bir işaret levhası veya
ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan ve özel bir durumu veya özel
bir davranışı tanımlayan şekli,
k) Işıklı işaret : Saydam veya yarı saydam malzemeden
yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey
görünümü verilmiş işaret düzeneğini,
l) Sesli sinyal : İnsan sesi yada yapay insan sesi
kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzeneğin çıkardığı ve
yaydığı, belirli bir anlama gelen kodlanmış sesi,
2
(*) 23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır
m) Sözlü iletişim : İnsan sesi veya yapay insan sesi ile
iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü mesajı,
n) El işareti : Çalışanlar için tehlikeli olabilecek manevra
yapan operatörü yönlendirmek için, ellerin ve/veya kolların önceden
anlamları belirlenmiş hareket ve pozisyonlarını,
o) Operatör : İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan
kişiyi,
p) İşaretçi : İşareti veren kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri
Genel Kurallar
Madde 5 – İşveren, işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin
6 ncı maddesinin (c) bendinin birinci fıkrasına göre yapılan risk
değerlendirmesi sonuçlarına göre; çalışma yöntemleri, iş
organizasyonu ve toplu korunma önlemleriyle işyerindeki risklerin
giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, güvenlik
ve sağlık işaretlerini bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak
zorundadır.
Ek-V’te belirtilen hususlara aykırı olmamak şartı ile karayolu,
demiryolu, iç suyolu, deniz ve hava taşımacılığı alanlarında kullanılan
işaretler, işyerinde benzeri taşımacılık işlerinin yapılması halinde
aynen kullanılabilir.
Kullanılmakta Olan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Madde 6 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta
olan güvenlik ve sağlık işaretleri, en geç 18 ay içerisinde bu
3
Yönetmeliğin eklerinde belirtilen asgari şartlara uygun hale
getirilecektir.
İşçilerin Bilgilendirilmesi
Madde 7 – İşveren, işyerinde kullanılan güvenlik ve sağlık işaretleri
hakkında işçileri ve/veya temsilcilerini İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre
bilgilendirecektir.
İşaretlerin anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış
biçimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde
belirtilen esaslara göre yazılı talimat haline getirilerek işçilere ve
temsilcilerine verilecektir.
İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımın Sağlanması
Madde 8 – Güvenlik ve sağlık işaretleri ile ilgili konularda işçilerin
ve/veya temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 11 inci
maddesinde belirtilen esaslara göre görüşleri alınarak katılımları
sağlanacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı
Madde 9 – Bu Yönetmelik 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı
Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.
Yürürlük
Madde 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı yürütür.
4
EK – I
İŞYERİNDE KULLANILAN GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ İLE
İLGİLİ ASGARİ GENEL GEREKLER
1. Genel hususlar
1.1. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki genel kurala göre,
işyerinde bulunması gereken güvenlik ve sağlık işaretleri Ek–II’den
itibaren tüm eklerde belirtilen özel koşullara uygun olacaktır.
1.2. Bu ekte; yukarıda (1.1.)’de belirtilen gereklerin tanıtımı,
güvenlik ve sağlık işaretlerinin değişik kullanımları ve bu işaretlerin
birlikte veya birbirinin yerine kullanılmasındaki genel kurallar
belirlenmiştir.
1.3. Güvenlik ve sağlık işaretleri sadece bu Yönetmelikte
belirlenen mesaj veya bilgiyi iletmek üzere kullanılacaktır.
2. İşaret çeşitleri
2.1. Sabit ve kalıcı işaretler
2.1.1. Sabit ve kalıcı işaret levhaları; yasaklamalar, uyarılar
ve yapılması zorunlu işler ile acil kaçış yollarının ve ilk yardım
bölümlerinin yerlerinin belirtilmesi ve tanınması için kullanılacaktır.
Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret
levhası ve kırmızı renkle kalıcı şekilde işaretlenecektir.
2.1.2. Konteynır ve borular üzerindeki işaretler Ek–III’te
belirtildiği şekilde olacaktır.
2.1.3. Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler,
işaret levhası ve güvenlik rengi ile kalıcı şekilde belirlenecektir.
2.1.4. Trafik yolları güvenlik rengi ile kalıcı olarak
işaretlenecektir.
2.2. Geçici işaretler
2.2.1. Gerekli hallerde ve aşağıda 3 üncü maddede
belirtildiği şekilde işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma
imkanı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, insanların belli bir
5
takım hareketleri yapması ve acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli
sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.
2.2.2. Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da
tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el işaretleri
ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.
3. İşaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılması
3.1. Aynı derecede etkili ise, aşağıdaki işaretlerden herhangi
biri kullanılabilir:
– Engel veya düşme tehlikesi olan yerlerde; işaret levhası
veya güvenlik rengi
– Işıklı işaret, sesli sinyal veya sözlü haberleşme
– El işaretleri veya sözlü haberleşme
3.2. Aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir.
– Işıklı işaret ve sesli sinyal.
– Işıklı işaret ve sözlü haberleşme.
– El işaretleri ve sözlü haberleşme.
4. Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi
kullanılan tüm işaretlere uygulanır.
Renk
Anlamı veya
Amacı
Talimat ve Bilgi
Kırmızı
Yasak işareti
Tehlikeli hareket veya
davranış
Tehlike alarmı
Dur, kapat, düzeneği acil
durdur, tahliye et
Yangınla mücadele
ekipmanı
Ekipmanların yerinin
gösterilmesi ve ne olduğu
Sarı Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
6
Mavi (1)
Zorunluluk işareti
Özel bir davranış ya da eylem
Kişisel koruyucu donanım
kullan
Yeşil Acil kaçış, ilk yardım
işareti
Kapılar, çıkış yerleri ve yolları,
ekipman, tesisler
Tehlike yok Normale dön
(1) Mavi:
(2)
Fluoresan
turuncu:
Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında
emniyet rengi olarak kabul edilir.
Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.
Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok
dikkat çekicidir.
5. Güvenlik işaretinin işlevi aşağıda belirtilenler tarafından
olumsuz etkilenmemesi için :
5.1. Görülmesini veya işitilmesini zorlaştıracak veya
engelleyecek, aynı türden bir başka emisyon kaynağının bulunması
önlenecek, özellikle;
5.1.1. Çok sayıda işaretin birbirine çok yakın bir şekilde
yerleştirilmeyecektir.
5.1.2. Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda
kullanılmayacaktır.
5.1.3. Işıklı bir işaret bir diğer ışıklı işaretin çok yakınında
kullanılmayacaktır.
5.1.4. Birden fazla sesli sinyal aynı anda
kullanılmayacaktır.
5.1.5. Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli
sinyal kullanılmayacaktır.
7
5.2. İşaretlerin ya da sinyal aygıtlarının; uygun tasarımı, yeterli
sayıda olması, uygun bir şekilde yerleştirilmesi, bakım ve onarımının
iyi yapılması ve doğru çalışması sağlanacaktır.
6. İşaretler ve sinyal aygıtları imalindeki karakteristik özelliklerini
ve/veya işlevsel niteliğini korumak için,
düzenli aralıklarla, temizlenecek, kontrol, bakım ve tamiri yapılacak
ve gerektiğinde değiştirilecektir.
7. İşaretlerin ve sinyal aygıtlarının sayısı ve yerleştirileceği yerler,
tehlikenin büyüklüğüne ve bunların
uygulanacağı alana göre belirlenecektir.
8. Herhangi bir enerji ile çalışan işaretlerin, enerjinin kesilmesi ve
tehlikenin başka bir şekilde
önlenememesi durumunda, işaretlerin yedek enerji kaynağı ile
derhal çalışması sağlanacaktır.
9. Işıklı işaret ve/veya sesli sinyallerin çalışmaya başlaması,
yapılacak işin veya hareketin başlayacağını
belirtir. Yapılan iş veya hareket süresince ışıklı işaret veya sesli
sinyal çalışmasına devam edecektir. Işıklı
işaret ve sesli sinyal kullanılıp durmasından hemen sonra tekrar
çalışabilir olacaktır.
10. Işıklı işaretler ve sesli sinyaller, doğru ve etkili çalışmalarını
sağlamak için, kullanılmadan önce ve kullanım
süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilecektir.
11. Kişisel koruyucu kullanımından kaynaklanan hususlar da dahil
olmak üzere, işçilerin görme ve işitmelerine
engel olacak herhangi bir husus var ise; ilgili işaretlerin
güçlendirilmesi veya değiştirilmesi için gerekli önlemler
alınacaktır.
12. Önemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan
alanlarda, odalarda veya kapalı yerlerde
bulunan her bir paket ya da kap üzerinde bulunan etiketlerin, bu
yerlerde alınması gereken güvenlik
önlemlerini ikaz için yeterli değilse, Ek–III’ün 1 inci bölümünde
belirtilenlere uygun olarak ikaz işareti
bulundurulacak veya işaretlenecektir.
8
EK – II
İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER
1. Temel nitelikler
1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış
yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı
ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri
bölüm 3’te verilmiştir.
1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece
temel ayrıntıları içerecektir.
1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da
düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan
piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha
ayrıntılı olabilir.
1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve
hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.
1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik
özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını
sağlayacaktır.
2. Kullanım koşulları
2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli
cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine,
engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve
konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde
yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan
renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.
2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında,
işaret levhası da kaldırılacaktır.
3. Kullanılacak işaret levhaları
3.1. Yasaklayıcı işaretler
9
Temel nitelikler
- Daire biçiminde,
- Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve
ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini
kapsayacaktır)
Sigara İçilmez
Sigara içmek ve açık
alev kullanmak
yasaktır
Yaya giremez
Suyla söndürmek
yasaktır
İçilmez Yetkisiz kimse giremez
İş makinası giremez Dokunma
3.2. Uyarı işaretleri
Temel nitelikler
- Üçgen şeklinde
10
- Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve
(sarı kısımlar işaret alanının en az
% 50’sini kapsayacaktır)
Parlayıcı madde veya
yüksek ısı
Patlayıcı madde Toksik (Zehirli) madde
Aşındırıcı madde Radyoaktif madde Asılı yük
İş makinası Elektrik tehlikesi Tehlike
Lazer ışını Oksitleyici madde
İyonlayıcı olmayan
radyasyon
11
Kuvvetli manyetik
alan
Engel Düşme tehlikesi
Biyolojik risk Düşük sıcaklık
Zararlı veya tahriş
edici madde
1.1. Emredici işaretler
Temel nitelikler
- Daire biçiminde,
- Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar
işaret alanının en az % 50’sini
kapsayacaktır)
Gözlük kullan Baret giy Eldiven giy
12
Maske kullan İş ayakkabısı giy Yaya yolunu kullan
Koruyucu elbise giy Yüz siperi kullan Emniyet kemeri kullan
Genel emredici işaret
(gerektiğinde başka
işaretle birlikte
kullanılacaktır)
1.2. Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri
Temel nitelikler
- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar
işaret alanının en az % 50’sini
kapsayacaktır)
13
Acil çıkış ve kaçış yolu
Yönler (Yardımcı bilgi işareti)
İlk Yardım Sedye Güvenlik duşu Göz duşu
Acil yardım ve ilk yardım telefonu
1.3. Yangınla mücadele işaretleri
Temel nitelikler
- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı
kısımlar işaret alanının en az % 50’sini
kapsayacaktır)
14
Yangın Hortumu
Yangın
Merdiveni
Yangın Söndürme
Cihazı
Acil Yangın
Telefonu
Yönler (Yardımcı bilgi işareti)
EK – III
BORU VE KAPLAR ÜZERİNDEKİ İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ
GEREKLER
1. İçinde tehlikeli madde veya preparatların bulunduğu veya
depolandığı kaplar ile bunları ihtiva eden veya taşıyan, görünür
borular; yürürlükteki mevzuata uygun olarak, renkli zemin üzerinde
piktogram veya sembol bulunan etiket ile işaretlenecektir.
Birinci paragrafta belirtilen etiketler;
- Aynı piktogram veya semboller kullanılarak, Ek–II’de
verilen uyarı işaretleri ile değiştirilebilir.
- Tehlikeli madde veya preparatın adı ve/veya formülü ve
tehlikesi hakkında ek bilgileri de içerebilir.
2. İşaretler; katlanmaz, kendinden yapışkanlı ya da boyama
biçiminde olacak ve görünür yüzeylere yerleştirilecektir.
3. Bu Ek’in 1 inci bölümünde belirtilen işaretler, Ek–II, bölüm
1.4.’te belirtilen temel niteliklerde olacak ve Ek–II, bölüm 2’de yer
alan işaret levhalarının kullanımıyla ilgili şartları yerine getirecektir.
15
4. Borular üzerinde kullanılan işaretler, 1, 2 ve 3 üncü
bölümlerde belirtilen hususlar ile birlikte, vanalar ve bağlantı yerleri
gibi tehlikeli noktaların yakınına görünür şekilde ve uygun aralıklarla
konulacaktır.
5. Önemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan
alanlar, odalar veya kapalı yerler, Ek–II, bölüm 3.2’de yer alan uygun
ikaz işareti ile belirtilecek veya Ek–III, bölüm 1’de belirtilen şekilde
işaretlenecektir.
Değişik tehlikeli madde ya da preparatın depolandığı yerlerde,
genel tehlikeyi belirten uyarı işareti kullanılabilir.
Bu işaret veya etiketler depolama bölgesinin yakınına ya da
depo için kullanılan odanın giriş kapısına yerleştirilecektir.
EK – IV
YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ
GEREKLER
Genel hususlar.
1. Bu Ek yangınla mücadele amacıyla kullanılan ekipmana
uygulanır.
2. Yangınla mücadele ekipmanı özel bir renk ile belirtilecek
ve yerini bildiren bir işaret levhası ve/veya bu gibi ekipmanın
bulunduğu yer ya da erişim noktaları için özel bir renk
kullanılacaktır.
3. Bu tür ekipmanı belirlemede kırmızı renk kullanılacaktır.
Kırmızı alan, ekipmanın kolayca tanınabilmesi için yeterince geniş
olacaktır.
16
4. Bu tür ekipmanın bulunduğu yeri işaretlemek için Ek–II,
bölüm 3.5’te verilen işaret levhaları kullanılacaktır.
EK – V
ENGELLER, TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI
BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ
GEREKLER
1. Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler
1.1. Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme
tehlikesinin bulunduğu yerler; işletme tesisleri içinde işçilerin
çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgelerde, birbirini takip eden sarı
ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenecektir.
1.2. İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin
büyüklüğü ile orantılı olacaktır.
1.3. Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45
derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanacaktır.
1.4. Örnek:
2. Trafik yollarının işaretlenmesi
2.1. Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar,
işçilerin korunmasını gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin
17
rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir şekilde, sarı ya da beyaz
renkli sürekli şeritlerle belirtilecektir.
2.2. Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler
arasında ve araçlarla yayalar arasında, emniyetli bir mesafeyi
belirtecek şekilde çizilecektir.
2.3. Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar,
uygun bariyerler ve kaldırımlar yoksa, uygulanabilir olduğu ölçüde,
yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenecektir.
EK – VI
IŞIKLI İŞARETLER İÇİN ASGARİ KURALLAR
1. Genel hususlar
1.1. Işıklı işaretler, kullanım amacına ve şartlarına uygun
olarak, bulunduğu ortama göre iyi görünür ve seçilir olacak, aşırı ışık
nedeniyle parlamayacak veya yetersiz ışık nedeniyle görünürlüğü
azalmayacaktır.
1.2. Işıklı işaretlerin sinyal gönderen ışıklı alanı, tek renk ya
da belirli bir zemin üzerinde piktogramdan ibaret olacaktır.
1.3. Kullanılan tek renk Ek–I, bölüm 4’te yer alan renk
tablosuna uygun olacaktır.
1.4. İşaret bir piktogram içeriyorsa, bu piktogram Ek–II’de
belirtilen ilgili kuralların hepsine uygun olacaktır.
2. Özel kullanım kuralları
2.1. Bir aygıt hem sürekli hem de aralıklı işaretler
gönderiyorsa, aralıklı gönderilen işaret sürekli işaretin belirttiğinden
daha fazla tehlikeli bir durumu ya da daha acil olarak yapılması
istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder. Işığın yanık
kalma ve sönük kalma süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.
- mesajın tam olarak anlaşılmasını sağlayacak ve
18
- diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle
karışmayacaktır.
2.2. Yanıp sönen ışıklı işaret, sesli sinyal yerine ya da sesli
sinyalle birlikte kullanılıyorsa, aynı kodlama kullanılacaktır.
2.3. Ciddi bir tehlikeyi bildiren yanıp sönen ışıklı işaretler, özel
olarak gözlem altında tutulacak ve yedek bir lamba
bulundurulacaktır.
EK – VII
SESLİ SİNYALLER İÇİN ASGARİ KURALLAR
1. Genel hususlar
1.1. Sesli sinyaller;
(a) ortam gürültüsünden hayli yüksek, ancak aşırı derecede
yüksek ve zarar verici olmayacak şekilde duyulabilir bir ses
düzeyinde olacak ve
(b) teknik özellikleri itibariyle kolaylıkla tanınabilir, diğer sesli
sinyaller ile ortamdaki seslerden açıkça ayırt edilebilir olacaktır.
1.2. Eğer bir aygıt sabit ve değişken frekansta sesli sinyal
yayıyorsa; aygıtın yaydığı değişken frekanslı sinyal, sabit frekanslı
sinyale göre daha tehlikeli bir durumu veya daha acil olarak
yapılması istenen/emredilen müdahale ya da eylemi ifade eder.
2. Kodlama
Tahliye işaretleri sürekli olacaktır.
EK – VIII
SÖZLÜ HABERLEŞME İÇİN ASGARİ KURALLAR
19
1. Genel hususlar
1.1. Bir veya birden fazla kişiler arasında yapılan sözlü
haberleşmede; belirli bir formda veya kodlanmış haldeki kısa
metinler, cümleler, kelime veya kelime grupları kullanılacaktır.
1.2. Sözlü mesajlar mümkün olduğunca kısa, yalın ve açık
olmalıdır. Konuşanın konuşma becerisi ve dinleyenin duyma
yeteneği güvenilir bir sözlü iletişime uygun olacaktır.
1.3. Sözlü haberleşme doğrudan insan sesi veya uygun bir
vasıtayla yayınlanan insan sesi ya da yapay insan sesi ile olacaktır.
2. Özel kullanım kuralları
2.1. Sözlü haberleşmede yer alan kişiler, sağlık ve güvenlik
açısından istenilen davranışı yapabilmeleri için sözlü mesajı doğru
telaffuz edebilecek ve anlayabilecek seviyede kullanılan dili
bileceklerdir.
2.2. Sözlü iletişim, el–kol hareketleri yerine ya da onlarla
birlikte kullanıldığında aşağıda verilen komutlar kullanılacaktır.
– başlat : bir işlem veya hareketi başlatmak için
– dur : bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için
– tamam : bir işlemi sona erdirmek için
– yukarı : bir yükü yukarı kaldırmak için
– aşağı : bir yükü aşağı indirmek için
– ileri – geri – sağ – sol : (Bu komutlar uygun el hareketleri
ile eşgüdümlü olacak şekilde kullanılacaktır.)
– kes : acil olarak durdurmak için
– çabuk : güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için
EK – IX
EL İŞARETLERİ İÇİN ASGARİ GEREKLER
20
1. Özellikler
El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacak ve
benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır.
Aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar simetrik olarak
hareket ettirilecek ve bir harekette sadece bir işaret verilecektir.
Yukarıdaki şartlara uymak, aynı anlamı vermek ve anlaşılabilir
olmak kaydıyla 3 üncü bölümde gösterilen işaretlerden biraz farklı
veya daha detaylı işaretler kullanılabilir.
2. Özel kullanım kuralları
2.1. İşaretçi : El–kol hareketleri ile İşaretleri veren kişi,
Operatör : İşaretçinin talimatları ile hareket eden kişi
İşaretçi, operatöre manevra talimatlarını vermek için el–kol
hareketleri kullanacaktır.
2.2. İşaretçi, kendisi tehlikeye düşmeyecek şekilde,
bulunduğu yerden bütün manevraları görsel olarak izleyebilmelidir.
2.3. İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve
manevra alanındaki işçilerin güvenliğini sağlamaktır.
2.4. Yukarıda, 2.2.’deki şart yerine getirilemiyorsa ek olarak
bir veya daha fazla işaretçi konuşlandırılacaktır.
2.5. Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde
yerine getiremeyeceği durumlarda yürütmekte olduğu manevrayı
durdurarak yeni talimat isteyecektir.
2.6. Yardımcı unsurlar:
- Operatör, işaretçiyi kolaylıkla fark edebilmelidir.
- İşaretçi, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici
eşyalardan bir veya daha fazlasını giyecek ya da uygun bir işaret
aracı taşıyacaktır.
- Ayırt edici eşyalar; parlak renkli, tercihen hepsi aynı renkte
ve sadece işaretçilere özel olacaktır.
3. Kodlanmış işaretler.
Genel hususlar
21
Aşağıda verilen kodlanmış işaretler, belirli sektörlerde aynı
manevralar için kullanılacaktır.
A. Genel İşaretler
Anlamı Tarifi Şekil
BAŞLAT
Hazır ol
Başlama komutu
Avuç içleri öne bakacak
şekilde her iki kol yere
paralel
DUR
Kesinti / ara
Hareketi durdur
Avuç içi öne bakacak
şekilde sağ kol yukarı
kalkık
TAMAM
İşlemin sonu
Her iki kol göğüs
hizasında eller kenetli
B. Dikey hareketler
Anlamı Tarifi Şekil
KALDIR Sağ kol avuç içi öne
bakacak şekilde yukarı
kalkıkken yavaşça daire
çizer
22
İNDİR Sağ kol avuç içi içeri
bakacak şekilde yere
doğru indirilmişken
yavaşça daire çizer
DÜŞEY MESAFE
Mesafe her iki elin
arasındaki boşlukla
ifade edilir
C. Yatay Hareketler
Anlamı Tarifi Şekil
İLERİ Her iki kol avuç içleri
yukarı bakacak şekilde
bel hizasında
bükülüyken kollar
dirsekten kırılarak
yukarı hareket eder
GERİ Her iki kol avuç içleri
aşağı bakacak şekilde
göğüs önünde
bükülüyken kollar
dirsekten kırılarak
yavaşça gövdeden
uzaklaşır
SAĞ
Manevracının sağı
Sağ kol avuç içi yere
bakacak şekilde yere
paralel sağa
uzatılmışken sağa doğru
yavaşça küçük
hareketler
23
SOL
Manevracının solu
Sol kol avuç içi yere
bakacak şekilde yere
paralel sola
uzatılmışken sola doğru
yavaşça küçük
hareketler
YATAY MESAFE Eller arasındaki boşluk
mesafeyi ifade eder
24
D. Tehlike
Anlamı Tarifi Şekil
TEHLİKE
Acil dur.
Avuç içleri öne bakacak
şekilde her iki kol yukarı
kalkık
HIZLI Bütün hareketler daha
hızlı
YAVAŞ Bütün hareketler daha
yavaş
25
Cevizin kabugunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk
zanneder.

Çevrimdışı semendiferci

 • Üye
 • **
 • İleti: 37

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
 
Resmi Gazete: 26 Aralık 2003 - 25328
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
 
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.
 
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerlerini kapsar.
Ancak;
a)      Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,
b)      01/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında yer alan cihazların kullanılması,
c)      Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,
d)      Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,
e)      Uluslararası antlaşmaların kapsamında bulunan kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması,
bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı Yönetmelik kapsamındadır.
Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, 4 üncü maddede tanımlanan ‘patlayıcı ortam’ oluşması ihtimali bulunan işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer Yönetmeliklerin hükümleri de uygulanır.
 
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.
 
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmeliğin amacı açısından;
a)      Patlayıcı ortam    : Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımıdır.
b)      Normal çalışma şartları  : Bir tesisin tasarımlanan amaç doğrultusunda, ölçü ve değerlerde çalıştırılmasıdır.
 İKİNCİ BÖLÜM
İşverenin Yükümlülükleri
 
 
Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma
Madde 5 – Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alacaktır:
a)      Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
b)      Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
c)      İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini  azaltacak önlemleri almak.
Bu önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınacaktır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilecektir.
 
Patlama Riskinin Değerlendirilmesi
Madde 6 – İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işyerinde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alacaktır:
a)      Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,
b)      Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,
c)      İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,
d)      Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.
Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir
 
İşyerinin Güvenli Hale Getirilmesi
Madde 7 – Risk değerlendirmesinin temel ilkelerine ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için işveren:
a)      İşçilerin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlayacak,
b)      İşçilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde, yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre çalışma süresince uygun teknik yöntemlerle bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlayacaktır.
 
Koordinasyon Görevi
Madde 8 – Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan bulunması durumunda, her işveren kendi kontrol alanına giren tüm hususlardan sorumlu olacaktır.
İşverenlerin, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile yasal olarak işyerinin tümünden sorumlu olan işveren, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen Patlamadan Korunma Dokümanında öngörülen, çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile ilgili önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasını koordine edecektir.
 
Patlayıcı Ortam Oluşabilecek  Yerlerin Sınıflandırılması
Madde 9 – İşveren;
a)      Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-I’de belirtildiği şekilde sınıflandıracak,
b)      Yukarıda (a) fıkrasına göre sınıflandırılmış olan bölgelerde Ek-II’de verilen asgari gereklerin uygulanmasını sağlayacak ve
c)      İşçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin girişine Ek-III’de verilen işaretleri koyacaktır.
 
Patlamadan Korunma Dokümanı
Madde 10 – İşveren, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, aşağıda belirtilen ve bundan sonra “Patlamadan Korunma Dokümanı” olarak anılacak belgeleri hazırlayacaktır.
Patlamadan Korunma Dokümanında, özellikle;
a)      Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,
b)      Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
c)      İşyerinde Ek-I’e göre sınıflandırılmış yerler, 
d)      Ek-II’de verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
e)      Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
f)        İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne uygun olduğu,
hususları yazılı olarak yer alacaktır.
Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir.
İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.
 
İşyerleri ve İş Ekipmanları İçin Özel Gerekler
Madde 11 –  Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:
a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte kullanılmakta olan veya kullanıma hazır olan iş ekipmanları, 30/6/2006 tarihine kadar  Ek-II A’da belirtilen asgari gerekleri karşılamak zorundadır.
b) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde kullanılmak üzere bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra yeni alınacak iş ekipmanları, 30/6/2006 tarihine kadar Ek-II A ve Ek-II  B’de verilen asgari gerekleri karşılayacaktır.
c) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan ve 30/6/2006 tarihinden sonra açılacak işyerleri ise bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak kurulacaktır.
d)      Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan ve 30/6/2006 tarihinden önce açılmış olan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine tam olarak uygun hale getirilecektir.
Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerlerinde 30/6/2006 tarihinden sonra herhangi bir değişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığında, işveren bu Yönetmelik hükümlerine tam olarak uyulmasını sağlayacaktır.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
 
 
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı
Madde 12 – Bu Yönetmelik 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.
 
Yürürlük
Madde 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 
 
EK - I
 
PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI
 
 
Yönetmeliğin 5, 6, 9  ve 10 uncu maddelerine göre önlem alınması gereken yerlerde aşağıda belirtilen sınıflandırma sistemi uygulanacaktır.
 
1 – Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı karışım oluşabilecek yerler,  bu Yönetmeliğe göre tehlikeli kabul edilecektir.
Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı karışım oluşması ihtimali bulunmayan yerler bu Yönetmeliğe göre tehlikesiz kabul edilecektir.
Parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler olarak kabul edilecektir.
 
2 – Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması
Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır.
Ek-2 A’ ya göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belirlenir.
Bölge 0
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
Bölge 2
Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.
Bölge 20
Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler.
 
Bölge 21
Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
Bölge  22
Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.
 
Not:
Tabaka veya yığın halinde yanıcı tozların bulunduğu yerler de, patlayıcı ortam oluşturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır.
 
EK - II
 
A – ÇALIŞANLARIN SAĞLIK  VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER
 
Bu ekte belirtilen gerekler;
a)      İşyerlerinin, iş ekipmanının, kullanılan maddelerin veya yürütülen faaliyetin yapısından kaynaklanan patlayıcı ortam riski bulunan ve Ek-1’e göre tehlikeli sınıfına giren yerlere,
b)      Tehlikeli yerlerde bulunan ekipmanın güvenli bir şekilde çalışması için gerekli olan veya bu ekipmanların güvenli çalışmasına yardımcı olan ancak kendisi tehlikeli bölgede bulunmayan ekipmanlara,
uygulanacaktır.
1.    Organizasyon Önlemleri
1.1.      Çalışanların Eğitimi
İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlayacaktır.
1.2.      Yazılı Talimatlar ve Çalışma İzni
Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde;
a)   Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işverence düzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılacaktır.
b)   Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek diğer işlerin yapılmasında, bir “Çalışma İzni” sistemi uygulanacaktır.
Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan önce yazılı olarak verilecektir.
2.    Patlamadan Korunma Önlemleri
2.1.      Patlama tehlikesine neden olabilecek parlayıcı gazlar, buharlar, sisler veya yanıcı tozların isteyerek veya istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere uygun şekilde yönlendirilmesi veya uzaklaştırılması sağlanacak, bunun yapılması pratik olarak mümkün değilse yayılmalarını önleyecek başka  uygun önlemler alınacaktır.
2.2.      Eğer patlayıcı ortam birkaç çeşit parlayıcı ve/veya yanıcı gazlar, buharlar, sisler veya tozlardan oluşuyorsa, alınacak koruyucu önlem en yüksek riske  uygun olacaktır.
2.3.      Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi olabileceği durumlarda, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik boşalmaları da dikkate alınacaktır. Patlayıcı ortamı tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu giysiler verilecektir.
2.4.      Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla bağlantılı cihazların patlayıcı ortamda güvenle kullanılabileceğinin, Patlamadan Korunma Dokümanında belirtilmesi halinde bunlar hizmete sokulabilir. Bu kural 27/10/2002 tarihli ve 24919  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik’ e göre ekipman veya koruyucu sistem sayılmayan ancak tesiste yerleştirildikleri yerlerde  kendileri bir tutuşturma tehlikesi oluşturan iş ekipmanları ve bağlantı elemanları için de geçerlidir. Bağlantı elemanlarında herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için gerekli önlem alınacaktır.
2.5.      Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak, işyerine ve iş ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınacaktır. İşyerlerinde patlamanın fiziksel  tesirlerinden çalışanların etkilenme riskini en aza indirmek için uygun önlemler alınacaktır.
2.6.      Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya görsel işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanacaktır.
2.7.      Patlamadan Korunma Dokümanında gerekli görülmesi halinde; bir tehlike durumunda çalışanların tehlikeli bölgeden anında ve güvenli bir şekilde uzaklaşabilmeleri için tahliye sistemi kurulacak ve her an işler durumda bulunması sağlanacaktır.
2.8.      Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır. Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine getirilecektir.
Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve deneyimli uzman kişilerce yapılacaktır.
2.9.      Yapılan risk değerlendirmesinin gerektirmesi halinde ;
a)      Her hangi bir güç kesilmesinin ilave risklere neden olabileceği durumlarda, ekipmanın ve güvenlik sistemlerinin, tesisin diğer kısımlarından bağımsız olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sürdürmesi mümkün olacaktır.
b)      Otomatik proseslerde amaçlanan çalışma koşullarından her hangi bir sapma meydana geldiğinde, otomatik sistemle bağlantılı ekipmana ve koruyucu sistemlere güvenliği tehlikeye atmamak şartıyla el ile müdahale yapılabilir olacaktır. Bu müdahaleyi sadece bu işte yetkili çalışanlar yapacaktır.
c)      Sistemin acil durdurulması halinde, biriken enerji mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenli bir şekilde boşaltılacak veya tehlike oluşturmayacak şekilde izole edilecektir.
 
B –  EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE  UYULACAK  KRİTERLER
 
Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde, patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, 27/10/2002 tarihli ve 24919  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte belirtilen kategorilere göre seçilecektir.
Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılacaktır.
Bölge 0 veya Bölge 20  :  Kategori 1 ekipman,
Bölge 1 veya Bölge 21  :  Kategori 1 veya 2 ekipman,
Bölge 2 veya Bölge 22  :  Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.
 
 
 
EK – III
PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLER İÇİN UYARI İŞARETİ
 
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti aşağıda belirtilen şekil ve renklerde olacaktır.
 
 
Uyarı işaretinin belirleyici özellikleri:
•          Üçgen şeklinde ,
•          Siyah kenarlar ve sarı zemin üzerine siyah yazı,
•          Sarı zemin işaret alanının en az %50’ si kadar olacaktır.
 
Cevizin kabugunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk
zanneder.

Çevrimdışı leventdurusoy

 • Site Özel Üyesi
 • *****
 • İleti: 762
Makinistlik mesleğinin standartlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalara emekli olmadan önce bende komisyon üyesi olarak katılmıştım. Benden önce de makinistler derneğinden o zamanki genel başkan Cahit Okatan ve H.paşa makinistlerinden Haşim Beşik katılmışlar. Her kesin gönlü rahat olsun. Bu komisyonlarda geçmişten bu güne kadar görev alan tüm üyeler mesleğini layıkı ile yapmış insanlardır. Bir kısmı hala hizmetine devam etmektedir. Bir standartın hazırlanması ile ilgili olarak bilimsel bir temel vardır. İşin o kısmını biz demiryolcular bilemeyiz, o konu akademisyenlerin iidir. Fakat bize sorulan sorulara samimiyetle cevap vermemizden dolayı çalışmalar yapılabilmiştir. İşin standartı konusunda veya standart makinistliğin ne olduğu konusunda hem mevcut uygulamalardan hemde daha sağlıklı çalışma koşullarının belirlenebilmesine katkımız olması açısından elimizden geleni yaptığımızın bilinmesini isterim.
Umuyorum iyi bir şeyler ortaya çıkmıştır. Bu işin yapılabilmesi için akil insanlara değil işini düzgün yapan insanlara ihtiyac vardır. Yani TCDD nin ihtiyacı süper makinist değildir. İhtiyac; işini düzgün ve doğru yapan makinisttir.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter
 


Raylı Sistemler Sektöründe Tren Makinisti Taslak Meslek Standardı Hazırlandı Benzer Konular

Dünya Hafif Raylı Sistemler Konferansı
Dünyada her sene farklı yerlerde ve 2 yılda bir düzenlenen "Dünya Hafif Raylı Sistemler Konferansı"nın 9.su, bu yıl haziran 2008... Devamı...

Gösterim: 4106 - Yanıt: 1 - Başlatan:ceyhunaras
TAYSAD Raylı Sistemler ile İşbirliğine Gidiyor
TAYSAD raylı sistemler ile işbirliğine gidiyorTaşıt Araçları Yan Sanayiciler Derneği (TAYSAD) Başkanı Ömer Burhanoğlu, otomotiv ... Devamı...

Gösterim: 2847 - Yanıt: 2 - Başlatan:Demirkanat / Kürşad YAVUZ
raylı sistemler bölümüne giriş...
merhaba arkadaşlar ben bir konuyu danışacağım anadolu meslek lisesi bilgisayar bölümü mezunuyum raylı sistemler bölümüne girebil... Devamı...

Gösterim: 6770 - Yanıt: 7 - Başlatan:burak
TAŞINDI: Raylı sistemler okullarından mezun olanlar hakkında
Bu konu Raylı Sistem Okulları isimli bölüme taşınmıştır. http://www.demiryolcuyuz.biz/forum/index.php?topic=2078.0 Devamı...

Gösterim: 2996 - Yanıt: 0 - Başlatan:Demirkanat / Kürşad YAVUZ
Raylı Sistemler Meslek Yüksek Okulu Dikey Geçiş Hakkında.
Öncelikle iyi günler diliyorum.Ben Haydarpaşa raylı sistemler makina menzunuyum, iki gün sonra seçimlerimizi yapacağız benim Esk... Devamı...

Gösterim: 9381 - Yanıt: 1 - Başlatan:DDemiryolu